PERIODIČNI PREGLEDI TLAČNIH POSOD ZAGOTAVLJAMO VARNO UPORABO TLAČNE OPREME

PERIODIČNI PREGLEDI TLAČNE OPREME
 

POSLOVNI IZZIV

Oprema pod tlakom predstavlja visoko nevarnost zaradi pritiska, pod katerim obratuje. Nepričakovane eksplozije so pogosto vzroki hudih nesreč. Tudi nenevarni plini in tekočine, kot sta zrak in voda, lahko postanejo vir nezgod, povezanih s tlačno opremo. Lastnik opreme pod tlakom je kontrolnemu organu, imenovanemu za opravljanje pregledov tovrstne opreme, dolžan omogočiti izvedbo rednih periodičnih pregledov in preskusov, da bi se izognili tveganjem in nevarnostim.

REŠITEV

Zakonska podlaga Bureau Veritas, d. o. o., je organ, ki ga je Ministrstvo za gospodarstvo RS imenovalo za izvajanje pregledov in preskusov opreme pod tlakom v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur.l. RS št. 92/2008).

Za opravljanje pregledov opreme pod tlakom smo akreditirani kontrolni organ tipa A po SIST EN 17020.

Slovenska akreditacija nam je izdala akreditacijsko listino št. K-001.

KATERE VRSTE OPREME POD TLAKOM JE POTREBNO PERIODIČNO PREGLEDOVATI?

 • kurjena ali drugače ogrevana oprema pod tlakom z nevarnostjo pregrevanja: generatorji pare, sterilizatorji, avtoklavi, procesni reaktorji;
 • tlačne posode za vročo vodo in paro, za tehnične pline, za utekočinjene pline iz zraka, za utekočinjene naftne pline;
 • izmenjevalniki toplote, enostavne tlačne posode, uparalniki za hladilne pline, za zemeljski plin.
 • cevovodi za tehnične pline, za utekočinjene pline iz zraka, za zemeljski plin, za vročo vodo in paro, za vročevodno daljinsko ogrevanje, za amonijak …
 • varovalna oprema in tlačni pribor: varnostni ventili.

NAŠE STORITVE 

 • evidentiranje opreme pod tlakom pri lastniku;
 • razvrstitev opreme pod tlakom na nizko in visoko stopnjo nevarnosti;
 • izdelava evidenčnih listov, prijava tlačnih posod z visoko stopnjo nevarnosti pri pristojnem ministrstvu;
 • izdelava, pomoč pri pripravi ali pregled katalogov ukrepov;
 • izdelava programa pregledov (opredelitev vrste pregledov in rokov);
 • izvedba uvodnih pregledov nove opreme z visoko stopnjo nevarnosti, dane v obratovanje;
 • izvedba periodičnih pregledov po opredeljenem programu pregledov (zunanji pregled, notranji pregled, tlačni preskus, kontrola varnostnih ventilov);
 • izvedba izrednih pregledov tlačne opreme z visoko stopnjo nevarnosti (po poškodbi in popravilu, nova oprema brez oznake CE, po premestitvi na novo lokacijo, pred ponovno uporabo);
 • izvedba dodatnih oziroma alternativnih pregledov (ultrazvočna meritev debeline stene, meritev debeline protikorozijske zaščite, preskus tesnosti, penetrantski preskus, preskus z magnetnimi delci);
 • organizacija izvedbe dodatnih pregledov za oceno varnosti (neporušne preiskave, meritve trdote, metalografske analize ipd.);
 • organizacija in koordinacija priprave posode za pregled in preskus ter servisiranje varnostnih ventilov;
 • vodenje evidenc ter arhiviranje dokumentacije.
 • UGLED

  Bureau Veritas velja za vodilno certifikacijsko in kontrolno hišo na svetu. Več kot 69.000 zaposlenih po vsem svetu, dolgoletna tradicija in številne izkušnje so jamstvo za našo kredibilnost in ugled vaših proizvodov.

 • TEHNIČNO ZNANJE

  Bureau Veritas je dober partner ne le zaradi globalne prisotnosti, temveč tudi zaradi povezanih znanj množice usposobljenih in visokokvalificiranih strokovnjakov, ki sestavljajo uspešen tim.

 • PRIZNANJA

  Bureau Veritas je akreditiralo več kot 35 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles po vsem svetu.

 • PARTNERSKI ODNOS

  Uspeh družbe Bureau Veritas temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je pomagati vaši organizaciji k nadaljnjemu uspešnemu razvoju.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN NUČIČ
TEHNIČNI VODJA PODROČJA
041 652 260