PROIZVODNJA ŽIVIL

PROIZVODNJA ŽIVIL

V današnjem času sta varnost in kakovost živil najpomembnejši zahtevi tako potrošnikov kot tudi državnih organov in drugih javnih institucij. Zahteve so se še okrepile zaradi številnih afer v živilski industriji. Za vsako podjetje v živilski verigi je postalo izredno pomembno obvladovanje tveganj na področju kakovosti, zdravja in varnosti, okolja ter družbene odgovornosti.

Zaradi rastočih pritiskov je ključno nadziranje in izboljševanje kakovosti in varnosti proizvodov, storitev in organizacije. S tem ostajate konkurenčni, ohranjate ugled in krepite prepoznavnost vaše blagovne znamke.

Zaščitena živila

Slovenija ima kljub majhnosti raznoliko kulinarično ponudbo, vezano na določena območja in tradicijo. Nekateri pridelki in živila so zaradi svoje kakovosti, značilosti in tradicije cenjeni tudi preko meja Slovenije. Na globalnem trgu obstaja nenehna nevarnost potvarjanj in zlorab, kar lahko lokalnim proizvajalcem povzroči finančno škodo, lahko pa pripelje tudi do izgube ugleda proizvodov.

Zaradi teh nevarnosti evropska in nacionalna zakonodaja omogočata zaščito takšnih proizvodov. Pogoje in način zaščite opredeljujeta Uredba (EU) št. 1151/2012 in Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil (Ur.l.RS št. 23/2015). Kmetijski pridelki in živila lahko pridobijo zaščitne znake za:

– geografsko poreklo,
– geografsko označbo,
- tradicionalni ugled,
– višjo kakovost.

Pogoj za pridobitev naštetih znakov je certificiranje, kjer gre za potrditev skladnosti proizvodnje s specifikacijami proizvajalcev in z zahtevami Evropske Unije.

Varnost krme

Bureau Veritas Certificiranje ponuja široko paleto storitev certificiranja, ki vaši organizaciji pomagajo pri izpolnjevanju strogih zahtev in visokih standardov glede kakovosti in varnosti prehrane ter okoljske in družbene odgovornosti. Storitve zajemajo celotno prehrambeno verigo od krme za živali do končnih prehrambnih proizvodov na trgovinskih policah vključno z njihovo embalažo, prevozom in skladiščenjem.

Donau Soja

Sojina živila brez gensko spremenjenih organizmov s kontroliranim poreklom v porečju Donave.

Izbrana kakovost

Nova nacionalna shema za mleko in mlečne izdelke, meso in mesne izdelke ter sadje in zelenjavo.

Ekološka pridelava in predelava

Certificiranje ekološke pridelave, predelave in obratov javne prehrane.