GMP+ STANDARDI ZA VARNOST KRME

GMP+
STANDARDI ZA VARNOST KRME

VAŠI IZZIVI

Varnost in kakovost krme sta ključni vprašanji za vse organizacije, ki se ukvarjajo s krmili, in imata ob izgubi nadzora lahko resne posledice.

Za zmanjševanje tveganja in izboljševanje kakovosti je tako nujen sistematičen pristop. Organizacije, ki želijo svoje poslovanje internacionalizirati v Evropi, morajo biti certificirane za standard, ki ga priznava organizacija GMP+ International (prej PDV). Certifikat GMP+ priznavajo tudi druge certifikacijske sheme za krmo.

Prepoznavnost certifikata GMP+ je vse večja in vedno pogosteje ga zahtevajo po vsem svetu. Zahteve za GMP+ se nepretrgoma razvijajo in izboljšujejo, spremembe pa so pomembne za vse organizacije v mednarodni verigi dobave.

NAŠE REŠITEV

Standardi GMP+ so bili oblikovani, da bi harmonizirali zahteve za krmo in tako zagotovili kakovost in varnost v celotni verigi dobave krmil. Temeljijo na široko prepoznanih načelih zagotavljanja kakovosti –  analizi tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk (HACCP). Izbira standarda (B1, B2 itd.) in obsega certificiranja (izdelava krmil, prodaja itd.) je odvisna od vloge organizacije v verigi izdelave krmil. GMP+B1 je obvezen za proizvodnjo krmnih mešanic, lahko pa ga uporabljamo tudi za proizvodnjo sestavin krme in transport. B2 lahko uporabimo za proizvodnjo posamičnih krmil in krmnih dodatkov, B3 pa je namenjen trgovanju in pretovarjanju.

Vsak od teh standardov je namenjen različnim načinom transporta krme (npr. B4.1 je namenjen transportu s tovornjaki). Vsi koraki v dobavni verigi so tako pokriti z danimi zahtevami.

Certifikate GMP+ si lahko ogledate na spletu v bazi podatkov certificiranih organizacij na www.gmpplus.org

 • Usposobljenost na področju krmil

  Bureau Veritas Certification je prepoznan kot strokovno telo za izvajanje certifikacijskega procesa, vključno s presojami, ki jih izvajajo visoko usposobljeni profesionalci. Naši presojevalci se posvečajo specifičnim sektorjem, in tako lahko dostopajo k vašim procesom in vam nudijo izjemno storitev.

 • Priznavanje

  Certifikat Bureau Veritas je priznan s strani organizacije GMP+. Prepoznani smo kot strokovnjaki na področju hrane in krmil in imamo številne veljavne akreditacije.

 • Mreža

  Delujemo v več kakor 100 državah in smo mednarodno navzoči. Naši odjemalci so tako dvakrat v prednosti, saj mednarodno strokovnost kombiniramo z izjemno poglobljenim lokalnim znanjem (jezika, kulture, zakonov, navad itd.), kar zagotavlja visoko kakovost presoje. Zahvaljujoč naši obsežni mreži lahko presoje kombiniramo z večino drugih shem.

 • Znamenje globalne prepoznavnosti

  Znak Bureau Veritas Certification je globalno prepoznan simbol trajne zavezanosti vaše organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

SORODNE STORITVE

Poleg GMP+ feed, Bureau Veritas nudi širok nabor drugih storitev, povezanih z varno hrano, na primer ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EFISC

NAŠ PRISTOP

Ključni koraki v procesu certificiranja so:

 • definicija obsega certifikata znotraj sistema GMP+,
 • neobvezna pred-presoja: pregled vaše trenutne situacije glede na standard,
 • enostopenjska presoja s pregledom dokumentov,
 • certifikat velja tri leta in je izdan po zadovoljivem rezultatu presoje,
 • letne nadzorne presoje za potrditev, da sistem kakovosti še naprej izpolnjuje zahteve,
 • recertifikacija po treh letih.

Definicija obsega certificiranja – pred-presoja (neobvezna) – korektivni ukrepi (če so potrebni) – certifikacijska presoja – korektivni ukrepi (če so potrebni) – izdan certifikat – nadzorne presoje – presoja za recertifikacijo – nenehno izboljševanje GMP+ zavezanost vodstva – sistem kakovosti – analiza HACCP – specifikacije – nadzor delovanja – usposabljanje.

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61