EKOLOŠKA ŽIVILA

EKOLOŠKA ŽIVILA

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem in  kmetijskem prostoru. Ekološko kmetijstvo v največji možni meri vpliva na trajnostno gospodarjenje z neobnovljivimi naravnimi viri ter uveljavljanje načela dobrobiti živali oziroma živalskim vrstam in pasmam prilagojeno rejo.

V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali in s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi.  V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke oziroma živila odločijo.

Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti je pri tem načinu kmetovanja prepovedana, zato v ekoloških pridelkih in živilih ni ostankov teh snovi.

Dolgoročen uspeh ponudnika je odvisen od zaupanja potrošnikov v ekološke pridelke in živila. Bureau Veritas vam s svojo neodvisnostjo in prepoznavnostjo na številnih trgih lahko pomaga vzpostaviti to zaupanje. Certifikat Bureau Veritas olajša trženje ekoloških pridelkov na skupnem trgu EU, kakor tudi v državah izven nje. Bureau Veritas ima s kontrolo ekološke pridelave dolgoletne izkušnje.

Za svojo kontrolno organizacijo so si nas izbrali številni pridelovalci, predelovalci in uvozniki ekoloških pridelkov in živil, zaupalo nam je že več kot 3500 pridelovalcev in 1500 predelovalcev iz celega sveta.

Kako do certifikata o ekološki pridelavi oz. predelavi živil?

  1. Prijava v postopek certificiranja ekološke pridelave / predelave: vsi, ki želite uveljavljati ukrepe SKOP in KOP pozivamo, da oddate priloženo izpolnjeno Prijavnico najkasneje do 31.12. tekočega leta.
  2. Sklenitev pogodbe – pogodba se sklene za nedoločen čas.
  3. Seznanitev s postopkom certificiranja – s postopkom certificiranja vas seznanimo osebno ali pisno po pošti
  4. Izvedba kontrole – izvede se pri vseh vključenih v kontrolo.
  5. Odprava morebitnih neskladnosti. V primeru ugotovitve neskladnosti, se skupaj z našim kontrolorjem določi način in rok odprave.
  6. Pridobitev certifikata – kot rezultat izpolnjevanja zahtev za ekološko pridelavo / predelavo vam podelimo certifikat za ekološko pridelavo / predelavo.

Dokumenti za certificiranje ekološke pridelave, predelave in obratov javne prehrane

Dokumentacija zunanjega izvora za certificiranje ekološke pridelave, predelave in obratov javne prehrane

Kontaktirajte nas

MARKO MAJER
VODJA ODDELKA CERTIFICIRANJE PREHRANSKIH IZDELKOV
01 475 76 61