KONTROLA VOZIL

KONTROLA VOZIL
SPREMLJANJE VOZILA OD PROIZVAJALCA DO KONČNEGA UPORABNIKA

POSLOVNI IZZIV

Globalizacija in vse večja konkurenčnost sili proizvajalce avtomobilov v iskanje novih rešitev za uspešen obstoj na trgu. Zaradi potrebe po nižanju proizvodnih stroškov imajo svoje proizvodne obrate locirane po vsem svetu. Ekonomija obsega omogoča prihranke pri proizvodnih stroških sestavnih delov vozil, na drugi strani pa se proizvajalci avtomobilov srečujejo z dolgimi transportnimi potmi, preden je sestavljen izdelek nared za prevzem pri kupcu. Na transportni poti od proizvajalca do končnega uporabnika je vozilo izpostavljeno zunanjim vplivom in možnostim številnih poškodb. Slednje ne povzročajo le stroškov popravila posledic škodnih dogodkov, pač pa tudi zamude pri dostavah, višje stroške zavarovanja in oškodovanje dobrega imena blagovne znamke proizvajalca.

REŠITEV

Kaj omogoča spremljanje vozil od proizvajalca do kupca?

Spremljanje vozil od proizvajalca do kupca pomeni natančen pregled vozila na vsaki točki, ko se odgovornost prenese na naslednji člen v oskrbovalni verigi. Pregled poteka v skladu s tehničnimi standardi proizvajalca vozila. Podatki o ustreznosti vozila se po vsakem pregledu dostavijo stranki. Poročila kontrolorjev se prilagajajo zahtevam in željam strank.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS

 • Ugled

  Bureau Veritas je ena vodilnih certifikacijskih in kontrolnih hiš na svetu. Več kot 76.000 zaposlenih po vsem svetu, dolgoletna tradicija in številne izkušnje na področju spremljanja vozil so jamstvo za našo kredibilnost in ugled vašega podjetja.

 • Omrežje

  Z več kot 900 pisarnami in laboratoriji po vsem svetu Bureau Veritas deluje v več kot 140 državah širom sveta, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

 • Tehnično znanje

  Bureau Veritas je dober partner ne le zaradi globalne prisotnosti, temveč tudi zaradi povezanih znanj množice usposobljenih in visokokvalificiranih strokovnjakov, ki sestavljajo uspešen tim.

 • Mednarodna priznanost

  Bureau Veritas je aktiven član organizacij IFIA (International Federation of Inspection Agencies) in CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee). Vse svoje storitve izvaja v skladu s sistemom vodenja kakovosti ISO 9001, storitve kontrole kakovosti in količine blaga v mednarodni trgovini pa še v skladu s standardom ISO 17020.

Kontaktirajte nas

DANIEL BELŠAK
DIREKTOR PODROČJA ITD
051 355 323