IATF 16949

IATF 16949

Sistem vodenja kakovosti v avtomobilski industriji

Avtomobilska in motociklistična industrija je ena najzahtevnejših na svetu. Proizvajalci avtomobilov od svojih dobaviteljev zahtevajo, da imajo nad svojimi procesi kontrolo, razumejo specifične potrebe kupcev in se osredotočajo na kontinuiran razvoj. Certificiranje po standardu IATF 16949 dokazuje, da izpolnjujete zahtevane kriterije ter vas v primerjavi z drugimi dobavitelji postavlja v prednostni položaj.

Kaj je IATF 16949?

IATF 16949 je edini svetovno priznani standard za upravljanje kakovosti in je primeren za katerokoli organizacijo, ki je aktivno vključena v avtomobilsko dobavno verigo. Po prehodu na ISO 9001:2015, je IATF zamenjal ISO/TS 16949:2009. Novi standard IATF je bil objavljen oktobra 2016 s strani the International Automotive Task Force (IATF).

Nova verzija temelji na strukturi standarda, ki izhaja iz ISO 9001:2015, vključuje pristopa upravljanja s tveganju in PDCA (plan- do – check- act), ki pripomoreta k neprestanemu razvoju, saj se je avtomobilska panoga od zadnje verzije standarda spremenila.

  Katere so ključne prednosti certificiranja po IATF?

  Z uvedbo IATF 16949 dokazujete:

  • zrelost vaše organizacije in kakovostno upravljanje sistemov vodenja ter s tem zadovoljite zahtevam najnovejših standardov v avtomobilski industriji;
  • sposobnost obvladovanja sprememb v dobavni verigi avtomobilskih izdelkov in njihovem življenjskem ciklu, ki temelji na pristopu upravljanja in obvladovanja tveganj;
  • jasen cilj neprestanega napredka (identificiranje napak, zmanjšanje variacij in odpadkov).

  KONTAKTIRAJTE NAS

  BOŠTJAN CERAR
  VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
  051 370 047