TISAX AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA

TISAX®
informacijska varnost v avtomobilski industriji

Trendi v avtomobilski industriji narekujejo vpeljavo in obvladovanje novih sistemov, pri čemer v zadnjem času izstopata TISAX®, skupni mehanizem za informacijsko in kibernetsko varnost, ter ISO 45001, novi standard za sisteme vodenja varnosti in zdravja pri delu. Nekateri OEM kupci v avtomobilski industriji že umeščajo v ocenjevanje svojih dobaviteljev tudi omenjene sisteme vodenja ter od dobaviteljev zahtevajo predložitev certifikatov.

Informacijska in kibernetska varnost - revolucija za avtomobilsko industrijo

V dobi digitalizacije je informacijska varnost vse pomembnejši dejavnik pri ohranjanju konkurenčnosti. Zlasti je varovanje informacij pomembno za avtomobilsko industrijo, kjer organizacije dnevno izmenjujejo veliko količino občutljivih podatkov, ki jih je potrebno zaščititi pred krajo, izgubo ali manipulacijo.

Ponudniki v avtomobilski industriji morajo strankam zagotoviti, da so predane informacije zavarovane pred krajo, izgubo ali manipulacijo. Varovanje informacij je veljalo za skrb vsake posamezne organizacije, s skupnim mehanizmom za ocenjevanje in izmenjavo TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange) pa bi se to v prihodnosti lahko bistveno spremenilo.

Standard TISAX® je podprt s strani VDA. Če imate stranko znotraj obsega VDA, boste skoraj gotovo morali izvesti TISAX® certifikacijo. Pri tem vam lahko pomaga Bureau Veritas.

TISAX je razširjena različica samoocenjevanja VDA-ISA, ki izvaja ključne elemente in bistvene kontrole za ISMS (Information Security Management System) znotraj standarda ISO / IEC 27001.

V dobi digitalizacije predstavlja  INFORMACIJSKA VARNOST ODLOČILEN DEJAVNIK KONKURENČNOSTI

To velja zlasti za AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, kjer podjetja izmenjujejo ogromno PODATKOV OBČUTLJIVE NARAVE, ki jih je treba ZAŠČITITI pred krajo, izgubo ali manipulacijo.

CERTIFICIRANJE po standardu TISAX® zagotavlja:

  • mehanizem za varno izmenjavo informacij in skupni okvir dobavne verige za ocenjevanje skladnosti informacijske varnosti,
  • varnost informacij dobaviteljem in / ali ponudnikom storitev strankam avtomobilske industrije.

AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA je ena izmed panog, kjer izvajajo največje naložbe na najbolj naprednih in inovativnih tehnologijah.

S širitvijo novih programov pogonskih motorjev in avtonomne tehnologije vozil, je  zanesljivost in razpoložljivost informacij obvezna za vse akterje v industriji.

Podjetja, ki ne ščitijo sebe in svojih informacij pred vdorom, resno tvegajo in ogrožajo svojo dejavnost in prihodke pa tudi varnost svojih izdelkov in uporabnikov.

Hekerji niso le "digitalni pirati", temveč tudi organizacijekonkurenti ali države, ki napadajo organizacije s ciljem oškodovanja ter kompromitacije uspešnosti in poslovanja.

“TISAX® is a brand property of ENX Association. Bureau Veritas is formally recognized by ENX association to conduct TISAX® audit assessment”

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047