NADZOR IZGRADNJE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

NADZOR MONTAŽE JEKLENIH KONSTRUKCIJ

JEKLO JE SODOBEN GRADBENI MATERIAL, KI SE VELIKO UPORABLJA V INDUSTRIJI IN V VSEH VRSTAH GRADNJE

VAŠ IZZIV

Kot investitor, projektant ali upravljalec gradbenih objektov morate poskrbeti za varnost in pravilno gradnjo vseh konstrukcij, tudi jeklenih. V primeru nekakovostne izgradnje se namreč lahko dolgoročno pojavijo problemi zaradi vremenskih vplivov, nosilnosti in obrabe. Poskrbite, da bodo vaše investicije kakovostne in neoporečne.

NAŠA REŠITEV

Bureau Veritas s svojimi storitvami pomaga pri izpolnjevanju bistvenih zahtev o mehanski odpornosti in stabilnosti jeklenih konstrukcij. V fazi projektiranja s strokovnim svetovanjem, revizijami in recenzijami projektne dokumentacije; v fazi izdelave in montaže s strokovnim svetovanjem in nadzorom, s katerim se zagotavlja izvedba v skladu s skupino standardov, ki veljajo za jeklene in aluminijaste konstrukcije; in v fazi uporabe s periodičnimi pregledi, analizo stanja in oceno življenjske dobe konkretnih konstrukcij.

Storitve, ki jih nudimo, so:

 • revizije in recenzije projektne dokumentacije;
 • revizije v skladu z zahtevami Zakona o graditvi objektov in Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov;
 • ocenjevanje ustreznosti in popolnosti projektne dokumentacije;
 • ocena usposobljenosti izvajalcev jeklenih konstrukcij;
 • certificiranje proizvodnje jeklenih in aluminijastih konstrukcij;
 • strokovni nadzor izdelave in montaže;
 • nadzor kontrole izdelave v delavnici (osnovni material, varilno osebje, varjenje, neporušitvene preiskave…);
 • nadzor kontrole montaže na gradbišču;
 • antikorozijska zaščita;
 • pregled in potrditev izdelavne dokumentacije;
 • izdelava strokovnih mnenj;
 • periodični pregledi in monitoring;
 • periodični pregledi in analiza stanja;
 • ocena preostale življenjske dobe.

Kot certifikacijski organ izvajamo tudi notranje kontrole proizvodnje (sistem 2+) jeklenih in aluminijastih konstrukcij v skladu z uredbo Evropske unije za gradbene proizvode št  305/2011 in harmoniziranim standardom SIST EN 1090-1.

Kontaktirajte nas

ANDREJ HOMAR
NADZORNI INŽENIR
030 642 776