oGLJIČNI ODTIS

OGLJIČNI ODTIS
CARBON FOOTPRINT

Bureau Veritas nudi organizacijam različnih področij industrije in javnega sektorja po vsem svetu pomoč pri razumevanju energetskega in ogljičnega stanja organizacije, procesov ali izdelka z namenom, da lažje razvijejo strategije, postavijo cilje in izdelajo načrte za prednostno ravnanje pri zmanjševanju učinkov na okolje.

Razvili smo vodilno metodologijo za izračun ogljičnega odtisa (Carbon Footprint), ki upošteva vplive ogljičnih emisij na ravni organizacije, procesov in izdelkov. Metodologija omogoča identifikacijo priložnosti za izboljšanje dosežkov in zmanjšanje stroškov poslovanja.

Strankam zagotavljamo osredotočene in integrirane storitve presoje na področju ogljičnega upravljanja z namenom, da ugotavljamo in potrjujemo napredek in izvajanje ukrepov.

Razumevanje in izračun ogličnega odtisa vaše organizacije ali izdelka vpliva na trajnostni razvoj in boljše poslovne dosežke.

PREDNOSTI VPELJAVE OGLJIČNIH STORITEV V VAŠO ORGANIZACIJO:
 • skladnost s predpisi,
 • učinkovitost na področju porabe, emisij in znižanje stroškov,
 • inovacije skozi organizacijski, produktni in storitveni odtis,
 • zanesljivo izhodišče za strateško odločanje,
 • opredelitev in izvajanje dolgoročne strategije za ublažitev podnebnih sprememb,
 • natančni podatki o ogljičnem odtisu v notranji in zunanji komunikaciji,
 • izboljšana verodostojnost pri poročanju o ogljičnih izpustih,
 • sodelovanje pri naložbenih in drugih indeksih, povezanih z izpusti toplogrednih plinov,
 • povečana odgovornost in ugled organizacije.
Viri emisij
Naše storitve s področja ogljičnih odtisov obsegajo:
 • izračun ogljičnega odtisa (Carbon Footprint);
 • analize življenjskega cikla proizvodov (LCA analize);
 • nadzor, preverjanje in verifikacija ogljičnega odtisa;
 • verifikacija metodologije ogljičnega odtisa;
 • poročanje o ogljičnih emisijah vsebovane energije;
 • izdelava strategij za ogljično upravljanje;
 • celovito okoljsko upravljanje;
 • izdelava poslovnih načrtov in optimizacija procesov;
 • ocena priložnosti in analiza za zmanjševanje vplivov ogljika;
 • GAP analiza.

Kontaktirajte nas

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49