oGLJIČNI ODTIS

OGLJIČNI ODTIS
CARBON FOOTPRINT

Bureau Veritas nudi organizacijam različnih področij industrije in javnega sektorja po vsem svetu pomoč pri razumevanju energetskega in ogljičnega stanja organizacije, procesov ali izdelka z namenom, da lažje razvijejo strategije, postavijo cilje in izdelajo načrte za prednostno ravnanje pri zmanjševanju učinkov na okolje.

Razvili smo vodilno metodologijo za izračun ogljičnega odtisa (Carbon Footprint), ki upošteva vplive ogljičnih emisij na ravni organizacije, procesov in izdelkov. Metodologija omogoča identifikacijo priložnosti za izboljšanje dosežkov in zmanjšanje stroškov poslovanja.

Strankam zagotavljamo osredotočene in integrirane revizijske storitve na področju ogljičnega upravljanja z namenom, da ugotavljamo in potrjujemo napredek in izvajanje ukrepov.

Razumevanje in izračun ogličnega odtisa vaše organizacije ali izdelka vpliva na trajnostni razvoj in boljše poslovne dosežke.

Naše storitve s področja ogljičnih odtisov obsegajo:

  • izračun ogljičnega odtisa (Carbon Footprint);
  • analize življenjskega cikla proizvodov (LCA analize);
  • verifikacija ogljičnega odtisa;
  • verifikacija metodologije ogljičnega odtisa;
  • poročanje o ogljičnih emisijah vsebovane energije;
  • izdelava strategij za ogljično upravljanje;
  • celovito okoljsko upravljanje;
  • izdelava poslovnih načrtov in optimizacija procesov;
  • ocena priložnosti in analiza za zmanjševanje vplivov ogljika;
  • GAP analiza.

Kontaktirajte nas

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49