4 načini za trajnostno predelavo hrane

News

4 načini za trajnostno proizvodnjo hrane

Jul. 1 2020

Za zadovoljevanje prehranskih potreb svetovnega prebivalstva, ki naj bi do leta 2050 doseglo 9,1 milijarde ljudi, bo treba proizvodnjo hrane povečati za vsaj 70%. [1]  Vendar so naravni viri, ki so potrebni za to, omejeni in pod vse večjim pritiskom.

Igralci v celotni prehrambeni industriji se soočajo z izzivom in iščejo inovativne načine za čim manjši vpliv proizvodne hrane na okolje in podporo zmožnosti planeta za nadaljnjo proizvodnjo hrane daleč v prihodnost.

Trajnostna proizvodnja hrane se ne konča s primarno proizvodnjo (tj. pridelavo v kmetijstvu). Zainteresirane strani v prehrambeni industriji vse bolj preusmerjajo svojo pozornost na vplive nadaljnje proizvodnje, tj. predelave hrane. Spodbujanje trajnostne predelave hrane je eden od osnovnih ciljev nove strategije EU »Od vil do vilic«, skupne pobude Nove evropske okoljske politike (European New Green Deal).

V nadaljevanju so navedeni štirje načini, kako lahko predelovalci hrane in proizvajalci embalaže zmanjšajo svoj okoljski odtis.

1. UPORABLJAJTE OKOLJU PRIJAZNO EMBALAŽO

Embalaža za hrano je glavni vir odpadkov in onesnaževanja. Vsako leto proizvedemo več kot 78 milijonov ton plastične embalaže in samo 14 % od tega se reciklira. [2] Velika večina plastike se izdela z uporabo neobnovljivih virov – bodisi nafte ali zemeljskega plina - in bo na koncu pristala na odlagališču.

Vse večje število proizvajalcev se odloča za alternative na podlagi lesa in papirja. Les in papir imata prednost, da sta biološko razgradljiva, obnovljiva in ju je mogoče z lahkoto reciklirati. Vendar pa je bistvenega pomena, da papir in les, ki se uporabljata za izdelavo embalaže, izvirata iz trajnostno upravljanih gozdov. Drugi proizvajalci razvijajo inovativno alternativno embalažo iz biorazgradljivih materialov, vključno z morskimi algami, morskimi pridelki in celo ribjo kožo. Obstaja možnost, da bodo nekatere od teh novih alternativ nadomestile plastiko za enkratno uporabo.

Pri kovinski embalaži za hrano je aluminij iz trajnostnih virov ena od najbolj odgovornih okoljskih odločitev. Aluminij je ena od kovin, ki jih je mogoče najlaže in najširše reciklirati – za postopek reciklaže je potrebnih samo 5 % energije, ki se porabi za izdelavo novega aluminija. [3]

2. ZMANJŠAJTE ODPADKE HRANE

Po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov (FAO) se letno zavrže skoraj tretjina hrane, proizvedene za človeško prehrano. [4]  To znaša 1.3 milijarde ton odpadkov hrane na leto. Ne samo, da je to samo po sebi velika izguba hrane, temveč je tudi izguba virov, porabljenih za njeno proizvodnjo (t.j. vode, hranilnih snovi v prsti, energije za prevoz, delo). Medtem ko se okoli tretjina te hrane izgubi med pridelovanjem in po žetvi, še nadaljnjo petino zavržejo končni uporabniki, skoraj polovica izgube hrane pa izvira iz predelave hrane. [5]

Eden od glavnih vzrokov za odpadno hrano med predelavo je neučinkovitost. Proizvajalci lahko v veliki meri zmanjšajo količino odpadne hrane z izboljšanjem svojih postopkov predelave ter uvedbo ustreznih sistemov vodenja. To se začne s skrbnim merjenjem izgub hrane in ugotavljanjem vzrokov zanjo. To pomeni tudi zagotavljanje, da je osebje ustrezno usposobljeno.

EU se je zavezala, da bo do leta 2030 prepolovila izgubo hrane: z uporabo nove metodologije za merjenje odpadkov hrane in podatki držav članic načrtuje določitev pravno-zavezujočih ciljev glede zmanjšanja odpadkov hrane na vsem svojem območju.

3. IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST

Predelava hrane je intenzivna glede rabe energije in vode. Predelava hrane je odgovorna za okoli 23 % celotne porabe energije v prehrambeni industriji v Združenih državah. [7] Mnogo vode se uporablja pri predelavi hrane kot sestavina in pri različnih industrijskih postopkih (npr. čiščenje, dezinfekcija, hlajenje, kuhanje).

Zmanjševanje porabe energije in vode lahko predstavlja poseben izziv v sektorju predelave hrane – zahteve proizvodnje in varnostne zahteve morajo biti na prvem mestu. Vendar pa je vseeno mogoče uvesti bistvene izboljšave tako, da poiščemo priložnosti za večjo učinkovitost. Uporaba pametnih merilnikov in uvedba energetske učinkovitosti in trajnostnih sistemov gospodarjenja z vodo lahko na primer prispevata k opredelitvi teh priložnosti in ravnanju v skladu z njima.

4. UPORABLJAJTE TRAJNOSTNE SESTAVINE

Obstajajo številni kmetijski izdelki, zlasti tisti, katerih proizvodnja povzroča zaskrbljenost na področju okoljske in družbene odgovornosti. Pridelava »umazanega« palmovega olja, kakava in kave je na primer povezana s krčenjem gozdov, uničevanjem habitata in otroškega ter prisilnega dela in drugimi trajnostnimi vprašanji.

Ribiški proizvodi so še eno področje, ki je vzrok zaskrbljenosti – skoraj 90 % svetovnih ribolovnih območij je bodisi v celoti ali prekomerno izkoriščenih ali pa osiromašenih. [8] Prekomeren ribolov in uničevalne ribolovne tehnike grozijo populacijam rib po vsem svetu, saj poškodujejo krhke morske habitate in ekosisteme ter ogrožajo preživljanje lokalnih skupnosti, ki so odvisne od teh staležev rib.

Pridelovalci in predelovalci hrane lahko zavzamejo stališče proti tem in drugim škodljivim kmetijskim praksam tako, da zagotovijo odgovorno zajemanje iz virov z »visokim tveganjem«. Programi, kot so Okrogla miza o trajnostnem palmovem olju (RSPO), Okrogla miza o odgovorni soji (RTRS) in RA 2020 / Zveza za deževni gozd (za kavo, kakav, čaj in lešnike) postavljajo stroge standarde, s katerimi zagotavljajo, da se določeni pridelki gojijo brez nepotrebne škode za okolje ali za lokalne skupnosti. Marine Stewardship Council (MSC) (Svet za upravljanje morja) določa standarde, ki pomagajo ohranjati zdrave staleže rib in zaščititi življenje v morju.

DOSEGANJE TRAJNOSTI S POMOČJO PRESOJ, CERTIFICIRANJA IN USPOSABLJANJA

S svojim sklopom rešitev Circular+ zagotavlja Bureau Veritas najširši razpon storitev presoj, certificiranja in usposabljanja, ki omogočajo pridelovalcem in predelovalcem, da zmanjšajo svoje učinke na okolje in poskrbijo za družbeno odgovorno delovanje.

Več o storitvah certificiranja in usposabljanja Bureau Veritas za prehrambeno industrijo.