Image
viri in proizvodnja

VIRI & PROIZVODNJA

PRISPEVAMO K ZAŠČITI NAŠEGA PLANETA

IZZIVI


Organizacije v vseh sektorjih želijo zmanjšati vpliv ​​na podnebne spremembe, pomagati ohranjati naravne vire in varovati okolje. Izvajanje učinkovitih akcijskih načrtov in merjenje ogljičnega odtisa sta ključna koraka na poti v prihodnost do ničelnega izpusta.

V okviru energetskega prehoda je poseben izziv skladnost in zagotavljanje trajnostne proizvodnje, shranjevanja in distribucije nove energije.

BUREAU VERITAS VAM PONUJA NASLEDNJE REŠITVE


V vseh sektorjih dejavnosti Bureau Veritas podpira organizacije pri njihovih prizadevanjih za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Spodbujamo vse poti, ki vodijo do neto ničelnih emisij, podpiramo stranke s preverjanjem, merjenjem, certificiranjem in izravnavo emisij.

V družbi BV se zavedamo pomena odgovorne rabe naravnih virov planeta. Naši strokovnjaki pomagajo organizacijam premagati okoljske izzive in spodbujajo trajnostno rabo virov.

Smo ključni akter v energetskem prehodu, ki je prisoten v ključnih fazah proizvodne verige obnovljivih virov in alternativne energije. Naše stranke podpiramo pri trajnostnem oblikovanju, gradnji in upravljanju svojih sredstvev.

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Na področju obnovljivih virov energije svojim strankam ponujamo naslednje rešitve:

  • Podpora v vseh fazah izgradnje, obratovanja, remonta in ob prekinitvi delovanja infrastrukture za pridobivanje OVE;
  • pregledi načrtov, ocenjevanje vplivov na okolje, kontrole ob izgradnji, periodični pregledi med obratovanjem;
  • usposabljanje osebja na področju varnosti in zdravja pri delu, strokovne naloge v fazi remontov in vzdrževanja infrastrukture.
OGLJIČNI ODTIS ORGANIZACIJE IN PROIZVODA
ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA IZDELKA
TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV
  • Biomasa in overjanje trajnostne proizvodnje biogoriv: REDCERT, ISCC in SURE 
  • Certificiranje odgovornega ravnanja z gozdovi: FSC in PEFC

* Označene storitve izvaja Bureau Veritas HSE, d.o.o.