DISTRIBUCIJA

DISTRIBUCIJA

Na področju distribucije goriv, plinov in naftnih derivatov nudimo naslednje storitve:

  • ugotavljamo skladnosti opreme in zaščitnih sistemov namenjenih uporabi v potencialno eksplozijsko ogroženih okoljih po zahtevah ATEX direktive in IECEx sheme;
  • svetujemo vam za učinkovitejše upravljanje področji varnosti in zdravja pri delu ter skrbi za okolje;
  • opravljamo skrbne preglede;
  • opravljamo HACCP izobraževanja za zaposlene, ki ravnajo z živili ali prehrano.