IFS Food v8

News

Izšla nova verzija standarda IFS Food 

Maj. 7 2023

Aprila 2023 je bila objavljena nova verzija standarda IFS Food. O izdaji standarda IFS Food v8 smo se pogovarjali z gospo Barbaro Bratuša, vodilno presojevalko pri Bureau Veritas in strokovnjakinjo s področja varnosti živil.

Barbara, kaj so bistvene novosti, ki jih prinaša nova verzija standarda IFS Food?

Nova verzija standarda IFS Food, ki je bila objavljena aprila 2023, prinaša vrsto sprememb tako za že certificirana podjetja kot tudi tista, ki se na prvo presojo šele pripravljajo.

Zahteve standarda, ki jim certificirana podjetja morajo slediti, so v novi verziji harmonizirane z zadnjo revizijo Codex Alimentarius-a. Zahteve so bolj jasno strukturirane in prinašajo novosti, kot so npr. zahtevani validacijski postopki, obravnava kemičnih tveganj, zagotavljanje higiene, nadzor delovnega okolja itd.

Trajnostni razvoj tako kot v vseh vidikih poslovanja tudi v standardu IFS Food dobiva še večjo veljavo, kar se zrcali v zahtevi po opredelitvi trajnostne naravnanosti že v politiki certificiranega podjetja.

Ravno tako je kultura zagotavljanja varnih živil še trdnejše vpeta v standard, predvsem z zahtevo po definiranju ciljev za štiri temeljne stebre kulture zagotavljanja varnih živil.

Ali je prišlo do sprememb tudi pri sami izvedbi presoj?

Da, tudi v tem segmentu je nekaj sprememb. Tako je za ugotovljene odmike ponovno možna ocena B, dodatno so definirana pravila glede izvedb nenajavljenih presoj in poročanje v primeru incidentov povezanih z varnostjo živil.

Kateri so pomembni datumi - od kdaj bodo potekale presoje po novi verziji?

Presoje po novi, osmi verziji standarda IFS Food so možne od 1. 10. 2023, obvezna uporaba te verzije pa je od 1. 1. 2024 (z nekaj izjemami v specifičnih okoliščinah). V vmesnem obdobju, med 1. 10. 2023 in 1. 1. 2024, se presojano podjetje samo odloči, po kateri verziji bo presoja potekala, razen v primeru nenajavljenih presoj, kjer so pravila nekoliko drugačna.

Imajo podjetja, ki se certificirajo po IFS Food standardu, po tvojem mnenju res kakšno konkurenčno prednost oz. kaj so konkurenčne prednosti, ki jih zagotavlja certifikacija?

Za najzahtevnejše kupce je certifikat IFS Food, ki je priznan s strani združenja GFSI, vstopnica in osnovna zahteva že za odpiranje pogajanj o sodelovanju z dobaviteljem.

S pridobitvijo certifikata podjetje svojim poslovnim partnerjem dokazuje zavezanost k zagotavljanju varnih in kakovostnih živil, skladnih z dogovorjenimi specifikacijami strank.

Prejem certifikata po zahtevah standarda IFS Food pomeni, da se je podjetje uvrstilo v izbrano družbo odličnih podjetij. Certificirana podjetja so evidentirana na spletni strani oziroma portalu IFS in do njih lahko pristopijo kupci iz celega sveta.

Gospa Barbara Bratuša bo podrobnosti o novi verziji standarda IFS Food z vami delila tudi na dveh seminarjih, ki ju organiziramo v maju in juniju:

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI ŽIVIL IFS FOOD – PREHOD NA IFS FOOD 8

SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI ŽIVIL IFS FOOD 8

Image
Barbara Bratuša

Barbara Bratuša je univerzitetna diplomirana inženirka živilske tehnologije, vodilna presojevalka pri Bureau Veritas in strokovnjakinja s področja varnosti živil.

Po dolgoletni karieri v živilski industriji na področju vodenja in kontroliranja kakovosti, vodenja proizvodnje, vodenja investicij in notranjega nadzora se je pridružila Bureau Veritas kot presojevalka in predavateljica za sisteme vodenja varnosti živil in sistem vodenja kakovosti.