SEMINAR ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE SISTEMA VODENJA VARNOSTI ŽIVIL IFS FOOD – PREHOD NA IFS FOOD 8

Namen

Pouspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:


• Razumeli namen sprememb, ki jih prinaša standard IFS Food v8

• Spoznali razlike v protokolu presoje med verzijo 7 in 8

• Razumeli novosti v zahtevah, ki jih prinaša IFS Food 8

Komu je seminar namenjen

Enodnevni seminar je namenjen vsem, ki so odgovorni za varnost in kakovostživil, notranjim presojevalcem IFS Food 7, IFS predstavnikom v podjetjih vsem tistim, ki bi se radi temeljito seznanili z novostmi, ki jih prinaša nova izdajastandarda.Vsebina seminarja

• Standard IFS Food 8 – uvod
• Standard IFS Food 7 in standard IFS Food 8 –  pregled sprememb
• Praktične vaje in primeri
• Pisni preizkus znanja

Predznanje
Za udeležbo na seminarju je nujno poznavanje zahtev standarda IFS Food 7.

Datum seminarja

V pripravi.