ČOLNI IN PLOVILA ZA REKREACIJO

ČOLNI IN PLOVILA ZA REKREACIJO

Poleg čolnov za osebni in gospodarski namen pregledujemo tudi čolne za prevoz potnikov in potniške ladje do dolžine 24 metrov. Plovila za namen prevažanja potnikov morajo opraviti pregled vsako leto, da se zagotovi optimalno varnost potnikov. V pregled je zajetih več točk:

  • o sposobnosti plovbe potniške ladje krajše od 24 metrov, ki prevaža več kot 12 potnikov;
  • o izmeritvi tonaže potniške ladje krajše od 24 metrov, ki prevaža več kot 12 potnikov;
  • o tovorni črti potniške ladje krajše od 24 metrov, ki prevaža več kot 12 potnikov;
  • o preprečevanju onesnaževanja z olji (ki imajo pogonski stroj s skupno močjo na gredi 220 kW ali več);
  • o sposobnosti morske ladje za plovbo (ladje z bruto tonažo manj kot 500, za katere ne velja Mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju in opravlja mednarodna ali potovanja v teritorialnih in notranjih morskih vodah RS).

KAJ POTREBUJETE ZA TEHNIČNI PREGLED ČOLNA PRI BUREAU VERITAS?

Lastnik čolna mora tehničnemu pregledniku na vpogled zagotoviti naslednjo dokumentacijo: vpisni list za čoln, tehnično dokumentacijo plovila z ustreznimi certifikati ali spričevali, zavarovanje za čoln.

Preglednik Bureau Veritas si bo nato v prisotnosti lastnika ali pooblaščenca ogledal plovilo, do katerega mu mora naročnik pregleda omogočiti dostop in predhodno sporočiti lokacijo ogleda.

Kontaktirajte nas

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49