Image
STE PRIPRAVLJENI NA ŽIVLJENJE PO EPIDEMIJI?

STE PRIPRAVLJENI NA ŽIVLJENJE PO EPIDEMIJI?

Lani je izbruh virusa COVID-19 zaustavil svet. Organizacije so bila prisiljene zapreti svoje prostore z malo ali nič informacij o datumu ponovnega odprtja. Ko se je epidemiološka slika pričela stabilizirati, so se organizacije postopoma pričele odpirati, vendar so v primerjavi s časom pred epidemijo morale upoštevati stroge zahteve glede preventivne biološke varnosti.

Po tretjem »lock-downu« se sprašujemo, kaj nas čaka v bližnji prihodnosti. Prihaja namreč čas poletne turistične sezone. Vprašanja, ki se nam porajajo so: se bomo uspeli dovolj zgodaj cepiti, da bomo lahko potovali; bo država, kamor želimo iti, na rdečem seznamu lokacij; kako varna je lokacija, ki smo jo izbrali glede možnosti okužbe? Kljub zavedanju, da se razmere letos verjetno še ne bodo popolnoma normalizirale, je cilj vseh nas, da se čim prej vrnemo na delo in v »normalno« življenje z optimalnimi zdravstvenimi, varnostnimi in higienskimi pogoji.

Organizacije, ki načrtujejo ponovni začetek poslovanja, se bodo soočale s pomembnimi izzivi, kako svoje zaposlene in stranke varovati pred zdravstvenimi in varnostnimi tveganji, povezanimi s širjenjem COVID-19. Pomembno bo, da bodo sposobne zaščititi svoje zaposlene in zgraditi zaupanje tako njih kot svojih strank ter spodbujati preglednost in verodostojnost družbe za učinkovito nadaljnje delovanje.

ZAŠČITA IN ZAGOTOVILO ZA KLJUČNE DELEŽNIKE

Oznaka SafeGuard se uporablja v pričakovanju popolnega ali delnega ponovnega odprtja podjetij, saj z njo svojim zaposlenim, deležnikom in strankam sporočamo, da je naša lokacija varna glede zdravstvenih in sanitarnih tveganj. Oznaka omogoča podjetjem in strankam, da kadarkoli v neodvisnem sistemu preverijo, ali so vzpostavljeni vsi ustrezni zdravstveni, varnostni in higienski nadzorni ukrepi, ki podpirajo nadaljevanje poslovanja.

ZAŠČITA ZA PRIHODNJE POSLOVANJE

V zadnjem letu je pandemija močno prizadela gostinski sektor po vsem svetu. Hoteli, restavracije in trgovina na drobno so med številnimi obrati, ki niso imeli druge možnosti, kot da zaprejo vrata za večino leta 2020. Ko se implementacija cepljenj pospeši po vsem svetu, bo priprava na življenje po krizi ključnega pomena za okrevanje.

S pridobitvijo oznake SafeGuard lahko organizacije zagotovijo, da imajo na voljo zadostna sredstva za obvladovanje prihodnjih izbruhov nalezljivih bolezni in se varno odprejo javnosti. Z močnejšo zaščito in boljšo pripravo lahko organizacije dokažejo svojo zavezanost zagotavljanju varnega delovnega okolja in nemotenemu opravljanju storitev.

Oznaka SafeGuard potrjuje spoštovanje najboljših praks za vašo lokacijo na podlagi izčrpnega kontrolnega seznama. Po uspešno opravljeni presoji jo lahko uporabite na več načinov. Nalepka, poslana na odobrene lokacije, je lahko prikazana vhodnih vratih ali drugih izbranih mestih. Poleg tega se digitalna verzija nalepke lahko uporablja v oglasih in brošurah, na spletnih straneh podjetij ter v tisku in finančnih poročilih.

TU SMO, DA PODPREMO VAŠ POSLOVNI NAČRT ZA ŽIVLJENJE PO KRIZI

Bureau Veritas je tu, da vam pomaga pri pripravi na ponovno odprtje poslovanja in nadaljevanje življenja po epidemiji COVID-19. Prvi korak, ki ga lahko naredite, je, da rezervirate presojo na daljavo ali na kraju samem za pridobitev oznake SafeGuard, ki ima šestmesečno veljavnost.

Postopek pridobitve oznake Safeguard je naslednji:
1. Opredelitev kritičnih točk

Naše kontrolne sezname je razvila skupina strokovnjakov za zdravje, varnost in higieno. Temeljijo na globalno priznanih in najboljših praksah ter priporočilih povezanimi s preventivnimi ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje varnosti in preprečevanja širjenja okužb. Izdelanih je bilo več vprašalnikov z namenom, da se upošteva posebnost dejavnosti organizacij in omogoči učinkovit in natančen proces presoje ob čim manjšem številu nerelevantnih ali manjkajočih odgovorih. Obstaja pa tudi možnost uporabe namenskega vprašalnika za presojo lokacije glede na panogo podjetja. Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri pripravi tovrstnega seznama kritičnih kontrolnih točk.

2. Izvedba presoje

Presojo izvede strokovno usposobljen presojevalec Bureau Veritas, na osnovi predhodno dogovorjenih vprašalnikov in kontrolnih seznamov. Skladnost preveri s pregledom dokumentacije, opazovanjem in intervjuji z zaposlenimi na presojani lokaciji. Pomembno je, da je v času presoje na voljo kompetentno osebje, ki bo lahko odgovarjalo na vprašanja. Vsako presojano vprašanje zahteva preveritev, ki temelji na mednarodnih dobrih praksah ali lokalnih zahtevah / priporočilih.

3. Pridobitev potrdila in oznake

Po izvedbi preverjanja vam v primeru skladnosti Bureau Veritas izda oznako Safeguard, ki jo lahko uporabljate za promocijo skladnosti higienskih, zdravstvenih in varnostnih ukrepov tako na spletu kot na fizičnih lokacijah. Oznaka Safeguard se izda šele, ko je vsaka kontrolna točka oz. zahteva v celoti skladna oziroma izpolnjena.

4. Enotna baza podatkov za vse lokacije po svetu

Vaša lokacija bo dodana v našo bazo lokacij po svetu, ki so pridobile oznako Safeguard. Potrošniki lahko tako kadarkoli preverijo, ali je lokacija, kamor se odpravljajo, varna glede higienskih in zdravstvenih razmer.

Bureau Veritas je do danes oznako Safeguard podelil že 4.226 lokacijam po vsem svetu, med njimi organizacijam, kot so Dubai World Trade Center, Shangi-La Hotel v Singapurju, GHL hotelska veriga v Peruju, verigi nakupovalnih centrov Westfield v Severni Ameriki, Jumeirah Al Naseem hotelu v Dubaju, hrvaškim bencinskim črpalkam Tifon, hotelu Meneghetti v Balah in verigi Sol hotels v Umagu, trgovinskim verigam Maxi, Mega Maxi, Tempo in Shop&Go, Maxi online ter Distribucijskemu centeru in upravi podjetja Delhaize Srbija, Armani hotelu Milano in mnogim drugim. V Sloveniji jo je prejelo podjetje Radeče Papir Nova d.o.o.