Image
Safeguard javni prostor

ALI SO VAŠI POSLOVNI PROSTORI USTREZNO ZAŠČITENI IN VARNI?

Večina evropskih držav je vstopila v drugi val epidemije COVID-19. Sedaj, ko je življenje z epidemijo postalo naša »nova realnost«, je zagotavljanje varnosti poslovnih prostorov in ustreznih higienskih razmer, ki omejujejo širjenje virusov, še toliko pomembnejše.

Bureau Veritas je pripravil program Safeguard, sklop rešitev, ki ustrezajo potrebam vseh gospodarskih panog. Organizacije si v teh časih želijo svojim zaposlenim in strankam dokazati, da je njihovo poslovanje varno in skladno z ustreznimi higienskimi razmerami. 

Program Safeguard vam omogoča:

  • ZAGOTOVITEV OBČUTKA VARNOSTI KONČNEMU UPORABNIKU V B2B2C SEGMENTU
  • PREVERJANJE, ALI SO ZAŠČITNI UKREPI USTREZNO UVEDENI IN SPOŠTOVANI V B2B ZASEBNEM SEKTORJU
  • PREVERJANJE SKLADNOSTI ZAŠČITNIH UKREPOV V B2B JAVNEM SEKTORJU

Program zajema učinkovito usposabljanje zaposlenih o dobri higienski praksi in preverjanje zaščitnih ukrepov, ali so le-ti  pravilno postavljeni in ustrezno spoštovani. Če je vaša organizacija po izvedbi preverjanja, ki ga opravi ustrezno usposobljen presojevalec, skladna z zahtevami programa, vam Bureau Veritas izda oznako Safegurd. Odločite se lahko za standardno oznako Bureau Veritas ali personalizirano oznako v skladu s pravili Bureau Veritas. Oznako lahko uporabljate na svojih online in offline kanalih komuniciranja.