Image
8 KORAKOV ZA UČINKOVITO UPORABO SISTEMA LO-TO

8 KORAKOV ZA UČINKOVITO UPORABO SISTEMA LO-TO

Jul. 5 2021 - 4 min

V izogib tveganjem, ki jih prinaša rokovanje z delovno opremo v proizvodnih procesih, morajo biti stroji zasnovani z varnostno opremo, upravljavci pa pri njihovi uporabi nositi osebno varovalno opremo. Stroji lahko za zaposlene predstavljajo nevarnost tudi, ko ne obratujejo. Dokler je stroj priključen na vire energije, kot so elektrika, zemeljski plin, para, voda pod pritiskom, stisnjen zrak idr., je rokovanje z njimi tvegano. Delavce, ki opremo vzdržujejo, popravljajo ali bodo delali v njeni bližini, je potrebno seznaniti s tveganji in poskrbeti, da so bili sprejeti ukrepi za njihovo zaščito.

Predpisi (npr. OSHA) zahtevajo zato formalni program za izvajanje postopkov zakleni/označi. Čeprav se morda zdi, da je formalni program z več koraki lahko preobsežen, je v resnici smiseln. Proizvodne organizacije uporabljajo raznoliko opremo, ki ima različne varnostne prakse. Z opremo poleg tega velikokrat rokujejo različni delavci, tudi tisti, ki opreme še ne poznajo najbolje.

Tako kot v letalstvu, kjer piloti tudi po tisoč urah izkušenj v pilotski kabini še vedno pregledujejo postopne kontrolne sezname pred vsakim, tudi najkrajšim poletom (čeprav bi lahko dejanja izvajali tudi v spanju), je v proizvodnem procesu podroben program zakleni / označi  eden najboljših načinov za zmanjšanje števila delovnih nesreč ter poškodb na opremi.

NAVODILA NAJ BODO JASNA IN ENOZNAČNA

Ko v svojo organizacijo vpeljujete program zakleni/označi, si predstavljajte naslednji scenarij: med prazniki ste poklicali vzdrževalca, da bi v sili izklopil in preveril delovanje nekaj kompleksnih strojev. Vzdrževalec stroja še nikoli ni videl in ne more priklicati nikogar, ki bi mu lahko dal podrobne informacije o stroju, stroj pa mora popraviti. Z izdelavo jasnih, podrobnih in nedvoumnih navodil ga lahko pripravite na vse scenarije, da bo lahko varno opravil vzdrževanje tudi na strojih, ki jih popravlja prvič.

Učinkovit program za zakleni/označi mora vključevati naslednjih osem korakov:

1. korak: Podrobni postopki za opremo

Začnite tako, da se prepričate, ali ste pravilno in natančno popisali opremo, vključno z mestom, kjer se nahaja. Nato določite pravilen postopek za izklop in ponovni zagon opreme. Ta postopek podrobno opišite v pisni obliki, pri čemer upoštevajte vse vire energije, ki so lahko povezani z opremo. Bodite zelo natančni, kajti dvoumen jezik lahko privede do napačnega ali celo nevarnega dejanja.

2. korak: Obvestite zaposlene, vključene v proces

Ko bodo potekala vzdrževalna dela, je treba o tem obvestiti vse zaposlene. Sporočite jim čas dela in kako dolgo stroj oz. naprava ne bo na voljo. Če nedostopnost opreme zahteva spremembo delovnih procesov, se prepričajte, da so zaposleni seznanjeni s koraki, ki jih je potrebno izvesti.

3.korak: Pravilno izklopite opremo

Podrobno razložite postopek zaustavitve (katere vire energij se izolira, kje se nahajajo mesta za izolacijo oz. zaklep, s kakšno opremo se to izvede ...), pri čemer ni dovolj, če izgovorite nekaj takega, kot je »odklopi stroj«. Da bi zagotovili varnost vseh in zmanjšali možnost škode, morajo biti navodila za izklop natančna. Navedite natančna dejanja, ki jih je treba izvesti, in njihovo pravilno zaporedje.

4. korak: Odklopite vse primarne vire energije

Čeprav se to morda zdi precej samoumevno, je še vedno pomembno, da smo zelo natančni. Ne glede na to, ali primarni viri energije vključujejo elektriko, paro, vodo, plin, stisnjen zrak ali druge energije, ne predvidevajte, da bo izvajalec vzdrževanja izvedel pravi postopek. Ponovno natančno razložite, kaj je treba storiti.

5. korak: Upoštevajte tudi vse sekundarne vire

Medtem ko lahko odklop primarnih virov energije odstrani velik del potencialne nevarnosti, je možno, da obstajajo viri preostale energije, kot je ujeta toplota v toplotnem sistemu, hlapi, ki jih bo morda treba odzračiti, ali celo napetost v vzmetnem sklopu. Določite postopek, ki bo razbremenil preostali pritisk ali drugo energijo. Upoštevajte tudi druge nevarnosti, na primer premično opremo, ki jo je treba pred začetkom dela zavarovati.

6. korak: Preverite blokado

Ko odklopite vse primarne in sekundarne vire energije, poskusite zagnati opremo, da preverite, ali je izolacija oz. zaklep uspešen. Preden jo poskusite zagnati, se prepričajte, da nihče ni v položaju oz. na mestu, kjer bi ga lahko poškodovali. Če predpostavimo, da so bili postopki uspešni, vrnite vsa stikala in drugo opremo nazaj v izklopljeni položaj, tako da se naprava ob ponovni priključitvi virov energije ne bo nepričakovano zagnala. Ko preverite izolacijo, na napravo namestite napravo za zaklepanje in označevanje, s čimer zagotovite, da je ni mogoče zagnati brez odstranitve naprave.

7. korak: Ohranite veljavnost med spremembami izmene

Oprema mora ostati v stanju zakleni/označi tudi med menjavo izmen, tako da se delavci, ki pridejo na delo, zavedajo, da oprema ne deluje. Predpisati je potrebno jasne korake za izvedbo postopka zakleni/označi v času menjave izmen in primopredaje dela.

Korak 8: Ponovno vključite opremo

Ko je delo končano in so odstranjena vsa orodja in drugi materiali, lahko stroj spet zaženete. Tudi tu morate v postopku natančno navesti korake, skupaj s pravilnim zaporedjem. Na primer, morda boste morali odpreti izpustne ventile določene naprave, preden odprete dovod, tako da ima vsa nepričakovana voda ali para, ki ostane v vodih, kam iti.

Dodatni korak: Redno posodabljajte postopke

Oprema in operativni procesi se sčasoma spreminjajo kar se mora odražati tudi v programu zakleni/označi. Včasih so spremembe lahko tako majhne, ​​da se jih zavedajo samo zaposleni, ki delajo neposredno z opremo. Zato je dobro, da določena oseba redno pregleduje vse postopke zakleni/označi, da preveri, ali so še vedno natančni in ustrezni. Podjetje z le majhnim številom strojev bo morda lahko vsako leto preverilo vse, medtem ko bo večja organizacija morala vsako leto preučiti določeno število ali naključni vzorec. Druga prednost rednega pregleda je, da vam daje priložnost, da uporabite novejše in boljše ideje ali natančnejše opise.