Image
DRUŽBA, ETIKA IN UPRAVLJANJE

DRUŽBA, ETIKA & UPRAVLJANJE

PRISPEVAMO h GOSPODARSTVU, KI JE SPOŠTLJIVO IN POŠTENO DO VSEH

IZZIVI


Ljudje so skupaj z našim planetom temeljni steber trajnostnega poslovanja in javnega življenja.
Potrošniki iščejo preverjene in preverljive informacije o tem, kako podjetja razvijajo, proizvajajo in dobavljajo svoje blago in storitve.

Danes so organizacije poleg njihove finančne uspešnosti in sposobnosti za inovacije zelo cenjene tudi zaradi njihovega pozitivnega oz. zmanjšanega vpliva na okolje. Odločevalci v vseh organizacijah se soočajo z izzivom ohranjanja svojih zavez glede družbene odgovornosti hkrati pa ohranjanja konkurenčnosti in trajnostni, da bi dokazali svojo zavezanost boljšim poslovnim praksam.

BUREAU VERITAS VAM PONUJA NASLEdnje REŠITVE


Bureau Veritas ima vedno večjo vlogo kot nepristranska in neodvisna tretja stranka v verigi ukrepov, s katerimi želimo naše gospodarstvo narediti bolj transparentno in odgovorno za naš planet in njegove prebivalce.

Strankam pomagamo zmanjšati tveganja in izboljšati uspešnost na področju zdravja, varnosti in tveganj. 
Stranke podpiramo tudi pri učinkovitejšem vodenju s storitvami za področje etike in integritete pri vodenju.

STRATEGIJE IN PRAKSE KORPORATIVNE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI
ETIČNE IN POSLOVNE PRAKSE