Skrbnostni pregledi Bureau Veritas Slovenija

SKRBNOSTNI PREGLEDI

Obvladujmo tveganja in vplive vašega delovanja na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih ob prevzemih in nakupih nepremičnin.

POSLOVNI IZZIV:

Prevzemi, investicije v nove proizvodne prostore, opremo ipd. vključujejo številna tveganja, med katera sodijo tudi negativni vplivi na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. Nepredvidljivi dejavniki lahko občutno vplivajo na bodočo vrednost/donosnost investicije. Sistem požarne varnosti mora na primer delovati brezhibno, da se lahko v primeru izbruha požara preprečijo tragične posledice nezgode.  Prav tako morajo delovati tudi vsi ostali parametri, ki vplivajo na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. V izogib neljubim sodnim postopkom in stroškom sanacij vezanih na reševanje okoljskih in drugih težav, vezanih na varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju EHS), zahtevajo številni kupci in drugi deležniki od prodajalcev neodvisen pregled in mnenje oz. skrbnostni pregled.

REŠITEV

KAJ POMENI SKRBNOSTNI PREGLED?

Skrbnostni pregled je pri investiranju ključni element, ki vključuje pregled morebitnih tveganj za okolje ter varnost in zdravje zaposlenih. Namen skrbnostnega pregleda je zmanjšanje možnosti neželenih presenečenj za kupca po opravljeni transakciji z opredelitvijo tistih tveganj, ki bi lahko vplivala na donosnost investicije v prihodnje (na kratek, srednji in dolgi rok).

CILJI SKRBNOSTNEGA PREGLEDA:

 • zagotavljanje neodvisnega strokovnega mnenja z vidika skladnosti z obstoječo lokalno oziroma   EU zakonodajo na področju EHS;
 • identificiranje morebitnih tveganj za okolje ter varnost in zdravje zaposlenih, ki izhajajo iz preteklih in trenutnih proizvodnih postopkov;
 • identificiranje morebitnih tveganj za okolje ter varnost in zdravje zaposlenih, ki izhajajo iz neupoštevanja predpisov na področju EHS;
 • pregled poravnanih obveznosti in morebitnih terjatev, ki izhajajo iz ugotovljenih neskladnosti;
 • identificiranje in pregled morebitnih pritožb različnih interesnih skupin. 

KLJUČNE KORISTI ZA INVESTITORJA, PRODAJALCA IN DRUGE INTERESNE SKUPINE:

Izveden skrbnostni pregled investitorju zagotovi pravočasno seznanitev z dejstvi glede vplivov na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih, na osnovi katerih se lahko investitor odloči za naložbo in se pogaja o višini kupnine.

Opravljen skrbnostni pregled tudi prodajalcu zagotavlja dodano vrednost pri ponudbi, prinaša mu prednost v pogajalskem procesu ali zviša vrednost, predvsem pa dokazuje transparentnost. Pravilno izvedene ocene omogočajo bankam, zavarovalnicam in drugim poslovnim subjektom lažje odločanje pri financiranju in zavarovanju transakcije.

NAŠ PRISTOP (METODOLOGIJA DELA)

Ključni koraki v našem pristopu so:

 • I. faza se osredotoča na prepoznavanje in opredelitev morebitnih vplivov na okolje ter varnost in zdravje zaposlenih, ki so posledica preteklih dejavnikov, trenutnega stanja objekta ali celo virov iz druge lokacije. Prva faza običajno poteka v treh korakih:
  • pregled dokumentacije o potencialno nevarnih dejavnikih na kraju samem in na drugih lokacijah;
  • razgovori s ključnimi kadri;
  • pregled objekta na osnovni lokaciji.

V primeru, ko se v I. fazi odkrijejo morebitni dejavniki, ki ogrožajo okolje ali varnost in zdravje zaposlenih, sledijo nadaljnji koraki:

 • II. faza, ki se izvede z namenom nadaljnje opredelitve narave in širine potencialnih škodljivih dejavnikov ugotovljenih v prvi fazi; druga faza je izvedena na osnovi vzorčenja in laboratorijskih analiz.
 • namen III. faze je izvedba postopkov sanacije dejavnikov onesnaževanja ali ogrožanja zaposlenih, ki so bili ugotovljeni v II. fazi; tretja faza je potrebna le, če so bili potrjeni dejavniki onesnaževanja ali ogrožanja v drugi fazi.

V Bureau Veritas vam svetujemo, kako ravnati v primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. neskladnosti. Podamo vam oceno stroškov ter časovni okvir za odpravo ugotovljenih neskladnosti, na osnovi česar si lahko kot prodajalec ali investitor natančno strukturirate proces prenosa lastništva in drugih obveznosti.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

 • BOGATE IZKUŠNJE

  Mednarodna korporacija Bureau Veritas ima z izvedbami skrbnostnih pregledov številne izkušnje. Visoko usposobljeni strokovnjaki izvedejo vsako leto več kot 3.000 skrbnostnih pregledov, naročenih s strani manjših kupcev za posamične objekte, in s strani mednarodnih investitorjev za oceno okoljskih vplivov industrijskih objektov, ki imajo številne lokacije po vsem svetu.

 • VODILNI POLOŽAJ

  Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša na področju preverjanja in potrjevanja shem trajnostnega razvoja, ravnanja z okoljem in družbene odgovornosti.

 • MEDNARODNA PREPOZNAVNOST

  Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je svetovno priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

 • GLOBALNA MREŽA PRESOJEVALCEV IN KONTROLORJEV

  Bureau Veritas je s 1.400 pisarnami in laboratoriji ter 75.000 zaposlenimi prisoten v več kot 140 državah vsega sveta, kar omogoča pretok strokovnega znanja in izkušenj s poglobljenim poznavanjem lokalnih razmer.

NAŠE REFERENCE

Bureau Veritas si je pridobil zaupanje številnih organizacij, med njimi tudi:

HELIOS GROUP
LAMA (TITUS Group)
SWATYCOMET
INSTALACIJA
TKI SRPENICA
ALUMINIJ MOSTAR
KOMUNALA PTUJ
BENTELER
OBI

Kontaktirajte nas

SABINA ŽNIDARŠIČ
VODJA PRODAJE TEHNIKA
01 475 76 49