CE OZNAKA ZA KONSTRUKCIJSKI LES PO SIST EN 14081-1:2006+A1:2011

CERTIFICIRANJE PROIZVAJALCEV KONSTRUKCIJSKEGA LESA

Bureau Veritas, d.o.o. je pri Slovenski akreditaciji akreditiran za namen priglasitve za ocenjevanje in preverjanje nesprejemljivosti lastnosti gradbenih proizvodov po Uredbi (EU) št. 305/2011 za certificiranje skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje (sistem 2+) konstrukcijskih kovinskih elementov in pomožnih proizvodov po harmoniziranem standardu EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 in lesenih konstrukcijskih proizvodov po harmoniziranem standardu EN 14081-1: 2005 +A1: 2011.

Bureau Veritas, d.o.o. je priglašeni (notificirani) organ pri komisiji EU pod številko 2129.

PREDSTAVITEV

Konstrukcija v gradbeništvu pomeni del stavbe ali objekta, ki objekt nosijo in/ali povezujejo. Konstrukcijski les je namenjen izdelavi različnih gradbenih konstrukcij, kot so ostrešja hiš, šol, dvoran in izdelavi mostov, brvi ter ograj. Za določanje ustreznih dimenzij elementov konstrukcij je pomembna trdnost lesa. Najpogosteje se uporablja les trdnostnega razred C24.

ZAHTEVE

Konstrukcijski les je gradbeni proizvod, za katerega veljajo zahteve na podlagi zakonov in harmoniziranih standardov.  V skladu z uredbo EU št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta EU, zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13) in harmoniziranim standardom SIST EN 14081-1:2006+A1:2011, je od 1.1.2012 obvezna proizvodnja konstrukcijskega lesa v skladu s standardi in označevanje konstrukcijskega lesa s CE oznako in izjava o lastnostih slednjega. Proizvajalec konstrukcijskega lesa lahko namesti CE oznako in poda Izjavo o lastnostih, če ima Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje, ki ga izda pooblaščeni certifikacijski organ.

NAMEN

Namen sistema CE označevanja je razvrščanje konstrukcijskega lesa s pravokotnim prečnim presekom v ustrezne trdnostne razrede in ustrezno označitev lesa. Trdnostni razred lesa se določa na podlagi vizualne ali strojne ocene lastnosti. V Sloveniji je uveljavljen sistem vizualnega razvrščanja lesa na podlagi prevzetega standarda SIST DIN 4074-1 (Žagani les iglavcev - razvrščanje po trdnosti), po katerem lahko les vizualno ocenimo in označimo na podlagi standarda SIST EN 1912 (Konstrukcijski les - Trdnostni razredi - Določitev trdnostnih razredov na podlagi vizualnega razvrščanja in vrste lesa) z oznakami C16, C18 in C24.

Primer CE etikete:

CE oznaka
PREDNOSTI CERTIFICIRANJA

Z vzpostavitvijo sistema notranje kontrole proizvodnje in pridobitvijo certifikata:

  • bodo vaši proizvodi in proizvodnja skladni z zakonodajo,
  • pridobili boste dostop do celotnega Evropskega trga,
  • pridobili boste konkurenčno prednost na trgu,
  • izognili se boste težavam z inšpekcijskimi nadzori zaradi neupoštevanja zakonodaje,
  • poslovanje vašega podjetja in proizvodnja bosta pregledni in dokumentacijsko urejeni.

Ponujamo vam tudi pridobitev CE oznake za notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa po zahtevah standarda SIST EN 14915:2003.

NAŠA STORITEV

Certifikacijski organ Bureau Veritas, d.o.o. opravi začetno presojo in po uspešni presoji izda Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje, tako lahko proizvajalec namesti oznako CE na paket konstrukcijskega lesa in izda Izjavo o lastnostih.

Bureau vertias konstrukcijski žagan les

KONTAKTIRAJTE NAS

NACE KREGAR
VODJA ODDELKA LES
01 4757 633