AGRO IP EKO novica 15.3.2023

News

Rok za prijavo v kontrolo integrirane pridelave ter ekološkega kmetovanja in čebelarjenja

Mar. 17 2023

Obvestilo MKGP o podaljšanju roka za prijavo ali obnovitev prijave v kontrolo za integrirano pridelavo, ekološko kmetovanje in ekološko čebelarjenje - do 30. marca 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z letom 2023 ponovno uvaja finančne podpore za integrirano pridelavo poljščin, zelenjave, hmelja sadja in oljk ter grozdja. Tako imenovane operacije integrirane pridelave se bodo izvajale v okviru intervencije kmetijsko-okoljska podnebna plačila – naravni viri iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023-2027).

Več o zahtevah integrirane pridelave in druge koristne povezave

Prav tako nov SN SKP 2023-2027 vsebuje dve intervenciji, ki neposredno podpirata ekološko pridelavo in sicer intervencijo ekološko kmetovanje in  intervencijo ekološko čebelarjenje. Uvaja se tudi podpora za senene prireje za mleko in meso.

Več o zahtevah ekološke pridelave in druge koristne povezave

Zaradi poznejšega začetka subvencijske kampanje se podaljšuje rok za prijavo ali obnovo prijave v kontrolo integrirane pridelave, v kontrolo ekološkega kmetovanja in v kontrolo ekološkega čebelarjenja do 30. marca 2023.

Rok za prijavo oziroma obnovo prijave v kontrolo senene prireje za mleko in meso ostaja nespremenjen, to je do 30. junija 2023.