IFS GLOBAL MARKETS FOOD

News

Program IFS Global Markets Food preimenovan v IFS Progress Food

Mar. 28 2024

Kot je že bilo napovedano s strani organizacije IFS, se je program IFS Global Markets Food preimenoval v IFS Progress Food

Spremenilo se je ime programa in logotip, vsebina ostaja nespremenjena, kar pomeni, da ostaja veljaven lani izdan program IFS Global Markets Food verzija 3. Vsa izdana potrdila o skladnosti ostajajo veljavna in se ne bodo spreminjala. 

S prenovljenim imenom je poudarjen aktiven pristop podjetja in cilj za napredovanje:

  • znotraj trenutne ravni ocenjevanja

  • iz obstoječe ravni ocenjevanja na višjo raven

  • do IFS Food certifikacije

 

Do 14. maja 2024 bo trajalo prehodno obdobje, ko je še dovoljena uporaba IFS Global Markets Food imena in logotipa, od 15. maja 2024 naprej pa bo obvezna uporaba imena IFS Progress Food in novega logotipa. Do novega logotipa boste lahko dostopali na IFS portalu, mi pa vam bomo pravočasno poslali tudi posodobljene Bureau Veritas certifikacijske oznake.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo:

Tjaša Tramte, T: 01 4757 657, E: tjasa.tramte@bureauveritas.com