IFS GLOBAL MARKETS FOOD

IFS GLOBAL MARKETS FOOD
STANDARDIZIRAN PROGRAM OCENJEVANJA VARNOSTI ŽIVIL

POSLOVNI IZZIV

Ste proizvajalec ali dobavitelj, ki je pri prodaji svojih izdelkov partnersko povezan s trgovcem/trgovci, ki kot enega izmed pogojev za sodelovanje navajajo potrdilo o uspešnem zaključku ocenjevanja po programu IFS Global Markets Food? Člani IFS Global Markets so trgovci na debelo in trgovci na drobno, ki zahtevajo, da so dobavitelji proizvodov, ki jih prodajajo pod svojo (trgovsko) blagovno znamko, ocenjeni po programu IFS Global Markets. Ocenjevanje po programu IFS Global Markets zagotavlja trgovcem učinkovito in varno izbiro pravega dobavitelja za proizvode, ki jih trgovec trži pod lastno blagovno znamko.

NAŠA REŠITEV

IFS Global Markets Food je standardiziran program ocenjevanja varnosti živil za proizvajalce v dejavnosti proizvodnje živil. Namenjen je predvsem podpori manjšim podjetjem v živilski dejavnosti, ki se odločajo za razvoj in vzpostavitev sistema zagotavljanja varnosti živil in predstavlja prve korake k implementaciji IFS Food standarda. Program vključuje dva kontrolna seznama in protokol ocenjevanja za postopno implementacijo postopka nenehnega izboljševanja in izvajanje celovitega sistema zagotavljanja varnosti živil. Končni cilj procesa lahko predstavlja pridobitev certifikata IFS Food v določenem ali omejenem časovnem obdobju.

1.faza
Zahteve osnovnega nivoja

 • Sistemi za vodenje varnosti živil
 • Specifikacije izdelkov, sledljivost, vodenje kriznih situacij na področju varnosti živil, nadzor neskladnosti izdelkov in korektivni ukrepi
 • Dobre prakse v proizvodnji živil
 • Osebna higiena, okolje proizvodnje, čiščenje in dezinfekcija, nadzor nad onesnaženjem proizvodov, obvladovanje in nadzor škodljivcev, kakovost vode
 • Kontrola tveganj v proizvodnji živil
 • Splošna in specifična tveganja, nadzor nad alergeni

2. faza
Zahteve srednjega nivoja

 • Sistemi za vodenje varnosti živil
 • Specifikacije izdelkov, sledljivost, vodenje kriznih situacij na področju varnosti živil, nadzor neskladnosti izdelkov in korektivni ukrepi
 • Dobre prakse v proizvodnji živil
 • Vzdrževanje prostorov in opreme v proizvodnji, prostori za zaposlene, politika ravnanja z odpadki, skladiščenje in transport
 • HACCP, zaščita živil

3. faza
IFS Food
 

Katere cilje zasleduje program?

 • Omogočiti lokalni dostop do trga.
 • Ustvariti skupno sprejemanje programa skozi celotno dobavno verigo.
 • Omogočiti okvir za pomoč malim podjetjem mentorstvom, razvojem in ocenjevanjem.

Kakšne koristi prinaša IFS Global Markets Food program?

 • IFS Global Markets je namenjen ocenjevanju manjših  proizvodnih podjetij v živilski dejavnosti.
 • Omogoča sistemski pristop k pridobivanju IFS Food standarda.
 • Predpisuje osnovne kvalifikacijske zahteve za certifikacijske organe / izvajalce storitev ocenjevanja in ocenjevalcev.
 • Predpisuje enoznačen in dosleden sistem ocenjevanja.
 • Nudi pristop, ki omogoča nenehne izboljšave procesa v skladu z IFS sistemom ocenjevanja.
 • Zagotavlja primerljivost in transparentnost v procesih dobavne verige.
 • Zmanjša stroške in povečuje časovno učinkovitost tako za dobavitelje kot za trgovce.
 • Omogoča strukturiran in dosleden sistem poročanja.
 • Omogoča uporabo IFS programske opreme “AuditXpressTM” za lažje in doslednejše poročanje o ocenjevanju.
 • Vzdržuje IFS bazo podatkov za enostavnejše spremljanje dobaviteljev in drugih partnerjev.

Komu je namenjen?

Namen programa IFS Global Markets Food je majhnim in/ali manj razvitim podjetjem omogočiti, da pridobijo potrdilo o skladnosti delovanja z osnovnimi zahtevami za varnost živil, ki ga trgovinske verige postavljajo kot prvi pogoj za sodelovanje.

Ocenjevanje po programu IFS Global Markets Food je namenjeno le proizvajalcem živil in podjetjem, ki pakirajo živila.

Zakaj izbrati Bureau Veritas?

 • Ocenjevanje izvajajo strokovno usposobljeni ocenjevalci, registrirani pri IFS.

 • Ocenjevanje se izvede v slovenskem jeziku.

 • Omogočena je dodatna podpora v primeru nejasnosti – prav tako v slovenskem jeziku.

 • Zagotovljen je višji nivo razumevanja zahtev programa in postopka ocenjevanja, saj je celoten proces ocenjevanja voden s strani Bureau Veritas d.o.o. Slovenija v slovenskem jeziku.

Kontaktirajte nas

BOJANA KLANČAR
PRODAJA CERTIFICIRANJA SISTEMOV VODENJA
01 475 76 74