NOVA IZDAJA STANDARDOV FSC® IN PEFC

News

Nova izdaja standardov FSC® IN PEFC

Mar. 16 2023

Mednarodna standarda FSC® IN PEFC, ki podpirata odgovorno in trajnostno ravnanje z gozdovi na svetovnem nivoju, sta bila izdana v svoji prenovljeni različici. Za certificirane organizacije bo letos poleti potekel skranji rok za prilagoditev sistemov sledljivosti po novih zahtevah.

Organizacije, ki so certificirane po FSC®, bodo morale novo izdajo standarda FSC STD 40 004 v3-1 v svoje poslovanje vpeljati že do 30. junija 2023

Nova izdaja FSC® prinaša velik korak naprej na področju spoštovanja človekovih pravic. Z dodajanjem delovnih pogojev v shemo certificiranja, so certificirane organizacije dolžne spoštovati načela temeljnih konvencij ILO. Organizacija FSC bo nudila imetnikom certifikatov več usposabljanj vezanih na novo izdajo standarda (za več informacij obiščite spletno stran FSC International

Nove zahteve standarda določajo, da je potrebno pripraviti izjavo o politiki vezani na delovne pogoje, ter samo-oceno, ki določa, kako organizacija izpolnjuje pogoje. Ključno je, da organizacija med presojo lahko dokaže, da izpolnjuje vse zahteve. Na voljo mora biti izjava o politiki, samo-ocena pa mora biti pregledana. Poleg tega mora presojevalec preveriti, ali organizacija dejansko upošteva načela, ki temeljijo na različnih virih informacij in nacionalni zakonodaji o ustreznih zahtevah.

Več o splošnih zahtevah standarda FSC® in druge koristne povezave

Za organizacije, certificirane po PEFC ST 2002-2020, velja prehodno obdobje do 14. avgusta 2023

Tudi posodobitev standarda skrbniške verige PEFC CoC prinaša imetnikom koristne novosti. Strukturne spremembe zmanjšujejo obseg zapisanih zahtev in s tem imetnikom standarda olajšajo razumevanje le-teh. Na primer:

  • Zahteve s področja Sistemov vodenja, ki odločilno vplivajo na uspeh verige skrbništva, so iz poglavja 8 predstavljene v poglavje 4.
  • Zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu ter družbene odgovornosti, ki so bile do sedaj v poglavju 9, bodo odslej združene pod Sistemi vodenja, kar je smiselno in bolje kot prej, ko so bile te zahteve opredeljene v ločenem poglavju.
  • Postopek ocene tveganja je prestavljen iz glavnega opisa standarda na konec v njegov Dodatek.

Več o splošnih zahtevah standarda PEFC in druge koristne povezave

Obema novima različicama standardov je skupno to, da opredeljujeta različne načine »izračuna« certificiranega deleža lesa v končnem izdelku. Pri proizvodnji končnih izdelkov, kot je npr. pohištvo, se večinoma uporabljajo različni kompoziti, kar pomeni, da mora organizacija pogosto uporabiti zahtevnejše načine izračuna. Vse zahteve pa niso vezane le na proizvodni proces, saj shemi vključujeta, kot že omenjeno, tudi področje varnosti in zdravja pri delu ter različne družbene in delavske pravice.