SEMINAR: FSC® Chain of Custody

Namen

FSC® je sistem za upravljanje z gozdovi in lesom. Certifikat FSC® potrošniku sporoča, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.

Certificiranje FSC® Chain of Custody namenjeno podjetjem, ki v svojih delovnih procesih (proizvodni ali trgovini) uporabljajo FSC® certificirane materiale in ki bi rada svoje proizvode tudi prodala kot FSC® certificirane. Ker certificirana podjetja dokazljivo zagotavljajo sledljivost izvora lesa, lahko uporabljajo tudi blagovne znamke FSC®.

Ena izmed zahtev imetnikov standarda FSC CoC je tudi redno usposabljanje zaposlenih o poznavanju FSC standarda.

Komu je seminar namenjen

 • Imetnikom certifikatov FSC® (CoC).
 • Vsem, ki jih zanimajo spremembe med staro in novo verzijo standarda.
 • Podjetjem, ki želijo pridobiti certifikat FSC® (CoC).
 • Podizvajalcem, ki opravljajo storitve za imetnike FSC® (CoC).
 • Tiskarjem.
 • Proizvajalcem in prodajalcem:
            - lesenih izdelkov,
            - papirja, pulpe, kartona,
            - primarne in sekundarne embalaže iz papirja, kartona ali lesa,
            - pisarniškega materiala iz papirja, kartona ali lesa,

Vsebina seminarja

 • Uvod v Forest Stewardship Council®
 • Glavne spremembe v novi verziji stadarda
– Nove zahteve vezane na temeljnje pravice delavcev

 • Predstavitev zahtev STD-40-004 V3-1
-Sistem vodenja

-Obseg certifikata

-Vodenje nabavnega in prodajnega procesa po zahtevah standarda

-Identifikacija kritičnih kontrolnih točk sledljivosti (CCP)

 • Kontrolni sistem in vzpostavitev produktnih skupin
-Transferni sistem

-Procentni sistem

-Kreditni sistem

 • Podizvajanje
 • Zahteve standarda za uporabo ponovno-uporabljenih materialov
-Posebne zahteve

 • Zahteve Multi- Site standarda
-Posebne zahteve za Multi-site in skupinsko COC certifikacijo

 • Uporaba FSC blagovnih znamk

Datum seminarja

V pripravi.