Posvet ISO 22000, 12.5.2023

Brezplačni strokovni posvet: Uvedba ISO 22000 kot odgovor na vse večje zahteve trga po varni in kakovostni hrani

Maj. 12 2023

BREZPLAČNI STROKOVNI POSVET,  Hotel M Ljubljana, 12. maj 2023 od 9h do 12h

Zagotavljanje varnosti in kakovosti živil postaja iz dneva v dan zahtevnejša naloga pridelovalcev, proizvajalcev in ponudnikov živil na trgu, na drugi strani pa prav zahteva po kakovostni in varni hrani postaja vse glasnejša pravica potrošnikov oziroma uporabnikov hrane.

Kako združiti napore proizvajalcev in pričakovanja potrošnikov in trgu ponuditi hrano, ki bo zadostila prehranskim zahtevam, gurmanskim užitkom in psihološkim pričakovanjem?

Standard ISO 22000:2018 je mednarodni standard vodenja varnosti živil, namenjen certificiranju sistema vodenja varnosti živil v vseh podjetjih, ki so kakorkoli vključena v prehransko verigo – pridelovalcem hrane (sadjarjem, živinorejcem), predelovalcem hrane (proizvajalcem živil), proizvajalcem embalažnih materialov, namenjenih živilski industriji, trgovcem z živili, gostincem, logističnim podjetjem, ki skladiščijo in/ali prevažajo živila, proizvajalcem krme, proizvajalcem čistil, namenjenih živilski industriji, proizvajalcem opreme, namenjene živilski industriji ... Standard lahko pomeni pravi odgovor na zahteve in pričakovanja, povezana z varnostjo hrane.

Za vas pripravljamo BREZPLAČNI informativni strokovni POSVET, na katerem bomo predstavili zgodovino, namen in pomen standarda ISO 22000:2018 ter prednosti in koristi certificiranja po tem standardu. Seznanili vas bomo s postopkom uvajanja zahtev standarda v podjetju ter poudarili ključne elemente, na katerih standard temelji in jih morajo podjetja implementirati. Prikazani bodo koraki certifikacijskega postopka od odločitve za certificiranje do izdaje certifikata ter vzdrževanje njegove veljavnosti.

Komu je posvet namenjen?

Posvet je namenjen vseh organizacijam, ki so kakorkoli vključena v prehransko verigo – pridelovalcem hrane, predelovalcem (celotni živilski industriji), proizvajalcem embalažnih materialov, trgovcem z živili, gostincem, logističnim podjetjem, ki skladiščijo in/ali prevažajo živila, proizvajalcem krme, proizvajalcem čistil, namenjenih živilski industriji, proizvajalcem opreme, namenjene živilski industriji ...

Direktorji, vodje kakovosti, vodje proizvodnje, tehnologi in drugi strokovni delavci na različnih področjih boste spoznali prve korake in nadaljnje spodbude za lažje sprejemanje odločitve glede vpeljave sistema vodenja varnosti živil v poslovanje vaše družbe.

PROGRAM

08:45 - 09:00:  Dobrodošlica s kavo in francoskim rogljičkom

09:00 - 09:15:  Uvodni nagovor, Marko Koren, vodja poslovne enote Certificiranje; Bureau Veritas, d.o.o.

09:15 - 10:00:  Prednosti in koristi certificiranja po standardu ISO 22000:2018; Irma Koren, vodilna presojevalka; Bureau Veritas d.o.o.

10:00 - 11:00:  Predstavitev standarda ISO 22000:2018 in pristopi vzpostavitve zahtev standarda; Anže Brejc, vodilni presojevalec; Standard, s.p.

11:00 - 11:30:  Hrana in embalaža z roko v roki; Katja Katarina Vrhovec, vodja sistemov kakovosti in vodja plana; Jamnik d.o.o.

11:30 - 12:00:  Razprava z vprašanji in odgovori

UDELEŽBA JE BREZPLAČNA. POTREBNA JE LE PREDHODNA PRIJAVA.