ISO 22000

ISO 22000

Sistem vodenja varnosti živil

Sistem vodenja varnosti živil ISO 22000

Proizvodnja varnih živil je prednostna naloga proizvajalcev živilske industrije. Dokaz o odgovornem pristopu in obvladovanju celotne dobavne verige postaja v živilski industriji ključen nabavni kriterij. V svetu naraščajočih zahtev potrošnikov po varni in trajnostno proizvedeni hrani morajo živilska podjetja nenehno posodabljati sisteme zagotavljanja varnosti živil.

Mednarodni standard ISO 22000 “Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in food chain” je v letu 2018 izšel v svoji prenovljeni različici. Namen novega standarda je, da v organizacijah živilske industrije zagotovi sistem, ki še strožje nadzira vse postopke proizvodnje in zagotovi varnost živil v celotni verigi »od njive do vilic« z obvladovanjem vseh šibkih točk na tej poti.

Standard je namenjen vsem organizacijam v živilski verigi od primarne pridelave (kmetijska proizvodnja) in predelave živil do skladiščenja, distribucije ter proizvodnje krme. Standard je namenjen tudi proizvajalcem čistil, strojne opreme, embalažnih materialov ter vseh materialov in predmetov, ki prihajajo v stik z živili.

ISO 22000: PREDNOSTI ZA VAŠO ORGANIZACIJO

Z izpolnjevanjem zahtev, ki jih določa ISO 22000, organizacija dokazuje svojo sposobnost obvladovanja tveganj pri proizvodnji živil, s čimer zagotavlja varnost končnih izdelkov ter hkrati izpolnjuje zahteve zakonodaje in pričakovanja odjemalcev.

5 ključnih koristi, ki jih prinaša ISO 22000

 • višji nivo zagotavljanja varnosti živil,
 • mednarodna prepoznavnost in harmonizacija zahtev glede vodenja varnosti živil v živilskih in z živili povezanih dejavnostih na nacionalnem in na mednarodnem nivoju,
 • izpolnjevanje in preseganje zahtev zakonodaje - standard poleg sedmih načel HACCP, elementov dobre proizvodne in higienske prakse, vsebuje tudi zahtevo po nenehnem izboljševanju,
 • zagotavljanje boljšega tržnega položaja,
 • stroškovna učinkovitost: zahteve standarda so usklajene z drugimi standardi ISO, kar omogoča lažjo integracijo in optimizacijo stroškov.

METODOLOGIJA: PODPIRAMO VAS OB PREHODU

Ob prehodu na novo izdajo standarda nudimo:

Usposabljanja: predstavitev vsebine novega standarda in sprememb v primerjavi s predhodno izdajo, predstavitev korakov za prehod na novo izdajo standarda.

Analiza vrzeli: Ocenitev vaše trenutne pozicije v primerjavi z zahtevami novega standarda.

Certificiranje:

 • Če organizacija pričenja s procesom certificiranja, sta prva in druga faza začetne presoje narejeni v skladu s novim standardom.

1. faza: Pregled pripravljenosti na certificiranje

2. faza: Ocena implementacije in učinkovitosti sistema vodenja.

 • Če je organizacija že certificirana (certifikacijska presoja že izvedena), bomo dodaten čas na naslednji kontrolni presoji namenili oceni skladnosti z novim standardom.
 • Če je organizacija v procesu recertifikacije, bo presoja potekala enako kot standardna presoja skladnosti z novim standardom.

Zakaj izbrati BUREAU VERITAS?

 • Bureau Veritas Certification je prva certifikacijska hiša v svetovnem merilu, ki je pridobila akreditacijo za neodvisno certificiranje po ISO 22000.
 • Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles po vsem svetu.
 • Naš uspeh temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je vaši organizaciji pomagati k nadaljnjemu uspešnemu razvoju.
 • Bureau Veritas Certification nudi možnosti pridobitve več certifikatov naenkrat (integriran pristop), ki vključujejo najširšo paleto priznanih standardov. Na ta način dosežemo doslednost z zahtevami veljavnih standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOJANA KLANČAR
PRODAJA CERTIFICIRANJA SISTEMOV VODENJA
01 475 76 74