ISO 14001 PREVERJENO IN DOKAZANO ORODJE ZA UČINKOVITO ZMANJŠEVANJE VPLIVOV ORGANIZACIJE NA OKOLJE

ISO 14001
PREVERJENO IN DOKAZANO ORODJE ZA UČINKOVITO ZMANJŠEVANJE VPLIVOV ORGANIZACIJE NA OKOLJE

POSLOVNI IZZIV

Skrb za okolje izboljša podobo vaše organizacije. lstočasno lahko ustrezno obravnavanje okoljskih probemov pripomore h gospodarskim koristim in tako poveča konkurenčnost organizacije.

Dokaz o odgovornem pristopu vse bolj postaja ključni nabavni kriterij. Okoljsko ozaveščeni odjemalci raje sklepajo kupčije s sorodno mislečimi organizacijami, torej s takšnimi, ki nazorno prikažejo svoj odnos do okolja prek mednarodno priznanih standardov, kot je ISO 14001 .

REŠITEV

ISO 14001: Koristi za vašo organizacijo

ISO 14001 je del serije mednarodnih standardov, primernih za katerokoli organizacijo, ki ureja ravnanje z okoljem. Na podlagi zaporednih korakov načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj (cikel Plan-Do-Check-Act). lSO 14001 podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in spremljanje okoljskih vidikov vsake organizacije; ISO 14001 prav tako opisuje, kako voditi in izboljšati celotni sistem.

Koristi, ki izhajajo iz pridobitve certifikata ISO 14001, vključujejo:

– večje zaupanje kupcev, investitorjev, javnosti in lokatne skupnosti;
– izboljšanje nadzora stroškov s pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije;
– zmanjšano tveganje za odškodninsko odgovornost in posledično pocenitev zavarovalnih premij;
– lažjo pridobitev raznih dovoljenj za obratovanje.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

 • Strokovno znanje

  Več kot 400 naših okoljskih presojevalcev iz vsega sveta – z obsežnim poznavanjem okolja, tehničnih in zakonskih vidikov – vam bo omogočilo pridobitev certifikata, ki bo pomembno vplival na vašo poslovno uspešnost.

 • Mednarodna mreža

  Več kot 5.700 izkušenih presojevalcev v več kot 100 državah širom sveta, nudi edinstveno kombinacijo mednarodnih in lokalnih izkušenj in znanja, ob tem pa storitve ohranjajo konsisetnost ne glede na lokacijo stranke.

 • Priznanja akreditacijskih teles

  Bureau Veritas Certification je akreditiralo več kot 40 nacionalnih in mednarodnih akreditacijskih teles po vsem svetu, med drugimi tudi UKAS (United Kingdom Accreditation Service), kar zagotavlja, izvedbo storitve certificiranja v skladu s smernicami IAF (International Accreditation Forum).

 • Vodilni položaj

  Bureau Veritas Certification je vodilni na svetovnem trgu, saj je doslej podelil certifikate skladnosti s standardom ISO 14001 že več kot 9.000 različnim organizacijam v 80 državah.

 • Partnerski pristop

  Naš uspeh temelji na tesnem partnerskem odnosu s ciljem pomagati vaši organizaciji pri nadaljnjem uspešnem razvoju. Naše storitve temeljijo na poznavanju in razumevanju vaših ciljev, organizacijske strukture in poslovne kulture, na osnovi česar sodelavci Bureau Veritas certification lahko nudijo dodano vrednost vašemu poslovanju.

 • Mednarodno priznanje

  Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification vam na mednarodnem nivoju zagotavlja pečat zavezanosti k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Kontaktirajte nas

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047