Image
neprekinjeno poslovanje

ISO 22301 – Upravljanje neprekinjenega poslovanja. Zakaj ga nismo poznali že prej?

Nov. 2 2020 - mag. Ines Hikl - 3 min

Kriza, povezana s pandemijo COVID-19 je v Sloveniji in po celem svetu v ospredje postavila temo neprekinjenega poslovanja. Proces globalizacije je spremenil naše razumevanje varnosti in učinkovitosti poslovanja. Zdi se, da je varnost organizacije kot pomemben dejavnik pri zaščiti vitalnih vrednot prišla do izraza bolj kot kdajkoli prej po zaslugi epidemije COVID-19. Epidemija je številne organizacije  preizkusila v preživetju tako z vidika nujnosti preoblikovanja strategij z neprekinjenim poslovanjem kot z vidika varnosti zaposlenih. Organizacije se soočajo s težavami zaradi prekinitve poslovanja, ki je povzročilo hudo gospodarsko škodo in ogroža njihovo lastno preživetje, pa tudi zaradi nenadne potrebe po sprejemanju novih delovnih procesov (npr. uporaba strogih varnostnih protokolov na delovnem mestu, racionalno upravljanje s človeškimi viri, premislek o izmenah in delovnem času, uporaba dela na daljavo in uvedba interneta stvari, če naštejemo le nekatere izmed sprememb), ki vključujejo dodatna vprašanja glede organizacijske in pravne skladnosti.

Izredne okoliščine se lahko pojavijo kadarkoli in kjerkoli. Pomanjkanje virov, nenadne spremembe na trgu, nesreče, izguba podatkov - katerakoli od teh situacij lahko ogrozi obstoj organizacij. Upravljanje neprekinjenega poslovanja je celovit pristop k vodenju, ki je namenjen pripravi na takšne situacije. Mednarodni standard ISO 22301: 2019 zagotavlja okvir za izvajanje in certificiranje, s čimer pomaga organizaciji pri pripravi na nepričakovane izzive. Osredotoča se na tiste vidike, ki so v primeru najslabšega scenarija ključnega pomena za preživetje neke organizacije. Uporaba sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja zagotavlja kontinuiteto poslovnih aktivnosti in omogoča, da se organizacija v kratkem času vrne v normalno poslovno situacijo. Na takšen način se zmanjšuje negativni vpliv na zaposlene, izdelke in poslovne procese organizacije. Ponuja nam skupek najboljših praks, ki organizacijam pomagajo, da se na incident učinkovito odzovejo in si hitro opomorejo od prekinitve poslovanja.

Doslej smo standard ISO 22301 povezovali predvsem s posledicami naravnih dogodkov, kot so potresi in poplave, ali s prekinitvami na področju informacijske tehnologije. Ne smemo pa pozabiti, da je področje uporabe standarda odvisno od tveganj, ki jih želimo s sistemom upravljanja neprekinjenega poslovanja preprečiti. Tako bodo na primer organizacije, ki imajo svoje proizvodne enote na območjih, ki so potresno ogrožena, poskrbela za izračun potresnega tveganja; organizacije, ki ponujajo digitalne storitve, pa tveganja, povezana s kibernetskimi napadi, ipd. Prepričani smo, da bo odslej eno tveganje, ki bo skupno za vse organizacije, biološko tveganje. Pred izbruhom epidemije COVID-19 so imele le redke organizacije implementirane protokole za zagotavljanje biološke varnosti, ki je postalo danes za vse nas ključnega pomena.

Nepričakovane spremembe, ki jih je v naše delovanje prinesla epidemija COVID-19, so številnim organizacijam odprle oči, ko so »čez noč« morale v poslovanje uvesti drastične ukrepe. Bi bilo organizacijam lažje, če bi ISO 22301 poznali že prej?