izmenjava ocen informacijske varnosti v avtomobilski industriji

Whitepaper

TISAX®
informacijska varnost v avtomobilski industriji

Feb. 10 2020

V dobi digitalizacije je informacijska varnost vse pomembnejši dejavnik pri ohranjanju konkurenčnosti. Varovanje informacij je pomembno zlasti za avtomobilsko industrijo, kjer organizacije dnevno izmenjujejo veliko količino občutljivih podatkov, ki jih je treba zaščititi pred krajo, izgubo ali nepooblaščeno manipulacijo. Dobavitelji in ponudniki drugih storitev v avtomobilski industriji morajo strankam zagotoviti zaščito in zavarovanje informacij pred krajo, izgubo ali nepooblaščenim ravnanjem. Do sedaj je veljalo, da je varstvo informacij izključna skrb vsake posamezne organizacije, TISAX®(Trusted Information Security Assessment Exchange) pa prinaša v avtomobilsko industrijo skupni mehanizem za izmenjavo rezultatov ocenjevanja informacijske varnosti.

Za prenos brezplačnega tehničnega vodnika TISAX® izpolnite obrazec:

“TISAX® is a brand property of ENX Association. Bureau Veritas is formally recognized by ENX association to conduct TISAX® audit assessment”