PREHOD NA ISO 45001

Whitepaper

PREHOD NA ISO 45001
sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu

Jun. 17 2019

Potrošniki od organizacij, od katerih kupujejo izdelke in storitve, pa tudi od organizacij, ki strukturirajo in upravljajo našo družbo, zahtevajo vedno več. Pričakujejo predvsem, da bodo vzdrževale visoke standarde pri okoljski in družbeni odgovornosti, finančni transparentnosti in ravnanju z zaposlenimi. Negativno dojemanje tega, kako organizacija vodi varnost in zdravje pri delu, lahko vpliva na ugled, zaupanje potrošnikov in v končni fazi prihodke.

Prav tako varnost in zdravje pri delu neposredno vplivata na promet. Ocenjuje se, da se približno 4 % svetovnega BDP izgubi v stroških zaradi poškodb, smrtnih žrtev in bolezni, katerih posledica so odsotnost z dela, zdravljenje, invalidnost in pravice preživelih oseb ( vir: MOD). Poleg tega je za družbo pomemben tudi potencialni učinek na sistem socialne varnosti, infrastrukturo nujne medicinske pomoči in stroške nezaposlenosti zaradi nezmožnosti za delo.

ČEMU VPELJATI SISTEM VODENJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ISO 45001?

Vpeljava mednarodno priznanega standarda organizacijam vseh velikosti v vseh panogah omogoči, da vprašanja zdravja in varnosti postavijo v središče dobrih poslovnih praks. ISO 45001:2018 je nastal, da bi organizacije podprl pri uvajanju ali izboljševanju obstoječih sistemov vodenja varnosti in zdravja pri delu. Standard organizacijam omogoča, da:

- razvijejo in vpeljejo politiko in cilje varnosti in zdravja pri delu;

- določijo nevarnosti in tveganja, povezane s svojo dejavnostjo;

- vzpostavijo postopke, ki upoštevajo njihov kontekst, tveganja in priložnosti, pa tudi zakonske in druge zahteve;

- uvedejo operativni nadzor za obvladovanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, zakonske in druge zahteve;

- s pomočjo ustreznega delovanja ocenijo in izboljšajo delovanje varnosti in zdravja pri delu;

- zagotovijo, da delavci pri varnosti in zdravju pri delu prevzamejo aktivno vlogo in povečajo zavedanje zaposlenih glede tveganj varnosti in zdravja pri delu;

- zmanjšajo izpad delovanja, stroške nesreč in zavarovalne premije;

- povečajo svoj ugled s pomočjo mednarodnega certifikata varnosti in zdravja pri delu.

Izpolnite obrazec za prenos dokumenta: