EN 15224 UČINKOVITO VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI V ZDRAVSTVENEM SEKTORJU

EN 15224
Sistem kakovosti v zdravstvenem sektorju

Zdravstveni sektor se v zadnjih letih v Sloveniji srečuje s kopico težav: preobremenjeno zdravstveno osebje, starajoče se prebivalstvo, omejena sredstva za posodobitve in investicije. Izzive in priložnosti za danes in prihodnost je potrebno iskati tudi v sami organiziranosti in vodenju zdravstvenih organizacij ter zdravstvenega sistema kot celote.

V teh težkih razmerah so zdravstvene organizacije dodatno obremenjene z različnimi zahtevami in pristopi k sistemski ureditvi razmer. Do sedaj široko uveljavljenemu certificiranju sistema vodenja kakovosti v skladu z ISO 9001 so se pridružile zahteve po akreditaciji, ki vzporedno sicer tudi vključuje certificiranje. Pri certificiranju je v praksi usklajen postopek, mednarodno sledljiv in odobren s strani IAF (International Accreditation Forum), pri akreditaciji pa gre za različne ponudbe posameznih državnih akreditacijskih organizacij, ki delujejo na področju zdravstva. Postopki niso usklajeni, tako da o kakšni mednarodni sledljivosti danes še ne moremo govoriti.

EN 15224 opredeljuje sistem vodenja kakovosti v zdravstvenem sektorju.

Z uvedbo standarda EN 15224 organizacija:

  • dokazuje svojo sposobnost, da dosledno izvaja storitve zdravstvenega varstva, ki izpolnjujejo zahteve strank, zahteve ustrezne zakonodaje in regulative ter strokovne standarde,
  • poskuša z učinkovito uporabo sistema  povečati zadovoljstvo uporabnikov, vključno s stalnimi izboljšavami sistema vodenja, kliničnih postopkov in zagotavljanja spoštovanja zahtev, povezanih z značilnostmi kakovosti (primerno, pravilno in dosledno izvedbo postopkov; dostopnost; stalnost zdravstvenega varstva; uspešnost; učinkovitost; pravičnost; zdravstveno varstvo, ki temelji na znanju/dokazih; zdravstveno varstvo, ki je osredotočeno na bolnika in vključuje fizično, psihološko in socialno integriteto; vključenost bolnikov; varnost bolnikov in pravočasnost/dostopnost zdravstvenega varstva).

Cilj tega evropskega standarda je, da zahteve in določila standarda EN ISO 9001 uskladi z zahtevami in pogoji zdravstvenega varstva, uvede procesni pristop, zagotovi vključevanje  zahtev pacientov, s ciljem izboljšati izvedbo in varnost storitev. Standard se osredotoča na klinične procese in obvladovanje tveganj v teh procesih, ker želi spodbujati dobro in kakovostno zdravstveno varstvo.

Koristi uvedbe sistema EN 15224

  • izboljšanje zdravstvene oskrbe – izpolnjevanje zahtev pacientov,
  • izboljšanje vodenja z zagotavljanjem  skladnosti z zahtevami,
  • izboljšanje kompetentnosti in delovnih pogojev osebja,
  • uskladitev sistemov vodenja,
  • zmanjšanje stroškov z zmanjševanjem stroškov nekakovosti,
  • zmanjševanje tveganj.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Strokovno znanje: Bureau Veritas Certification je vodilna certifikacijska hiša v svetu z več kot 100.000 izdanimi certifikati. Številne mednarodne reference prihajajo tudi s področja zdravstva.

Mednarodna prepoznavnost: Certifikacijska oznaka Bureau Veritas Certification je priznan simbol za zavezanost organizacije k odličnosti, trajnosti in zanesljivosti.

Partnerski odnos: Uspeh družbe Bureau Veritas Certification temelji na tesnem partnerskem odnosu, katerega cilj je nadaljnji uspešni razvoj vaše organizacije. Več kot 4.800 posebno usposobljenih presojevalcev vam bo pomagalo pridobiti in vzdrževati certifikat, namenjen potrebam vašega podjetja.

Celovita ponudba: Bureau Veritas Certification nudi možnost pridobitve več certifikatov naenkrat (integriran pristop), ki obsegajo najširšo paleto priznanih standardov; na ta način dosežemo doslednost z zahtevami veljavnih standardov, obenem pa tudi optimizacijo in učinkovitost.

KONTAKTIRAJTE NAS

BOŠTJAN CERAR
VODJA PRODAJE CERTIFICIRANJE
051 370 047