ZELENA GRADNJA

ZELENA GRADNJA

STORITVE NA PODROČJU ZELENE GRADNJE (GREEN BUILDING)

Zelena gradnja poveča učinkovitost na področju rabe energije, porabe vode, optimalne izrabe materialov pri gradnji stavbe, uporabe naravi prijaznih gradiv, s čimer se zmanjšajo negativni vplivi na zdravje ljudi in samo okolje. Bureau Veritas pomaga svojim strankam pri energetsko in okoljsko učinkoviti gradnji, prenovi in upravljanju nepremičnin.

Storitve Bureau Veritas na področju zelene gradnje (Green building) zajemajo:

  • tehnično podporo pri energetski učinkovitosti, varčevanju z vodo in ogljičnem upravljanju nepremičnin;
  • študije izvedljivosti alternativnih virov ogrevanja;
  • svetovanje na področju trajnostne gradnje;
  • energetsko certificiranje stavb.

Bureau Veritas ima veliko mednarodnih izkušenj in referenc pri podpori ob načrtovanju energetsko učinkovitih zgradb in energetsko učinkoviti prenovi obstoječih objektov.

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Ker verjamemo, da je bistven celosten pristop k energetskemu in ogljičnemu upravljanju.

Ker imamo dolgoletne izkušnje na področju učinkovite rabe energije, ravnanja z okoljem in klimatskih sprememb.

Ker je Bureau Veritas vodilna certifikacijska hiša tako na področju preverjanja in potrjevanja storitev, povezanih z energijo, kot tudi projektov v zvezi s klimatskimi spremembami (mehanizmi kjotskega protokola).

Ker so naše storitve prikrojene potrebam naših strank.

Ker smo strokoven in neodvisen partner z mnogimi referencami.

Ker nam globalna prisotnost v več kot 140 državah omogoča, da naše stranke izkoristijo mednarodno strokovno znanje in izkušnje.