LESNO-PREDELOVALNA INDUSTRIJA

LESNO-PREDELOVALNA INDUSTRIJA

Strokovnjaki Bureau Veritas s poznavanjem lesa, izkušnjami pri izvajanju kontrol in s sodobno merilno opremo zagotavljajo predvideno kakovost lesnih proizvodov. Pravočasno vas opozorijo na morebitne nepravilnosti v zgradbi lesa, mehanske napake, odstopanja v barvi lesa in patološke spremembe.

Bureau Veritas vam nudi certificiranje po svetovno priznanih shemah FSC® (Forest Stewardship Council®) in PEFCTM (Programme for the Endorsement of Forest CertificationTM). Imetniki certifikatov zagotavljajo svojim odjemalcem, da certificiran les in lesni proizvodi ter papir in papirni proizvodi izvirajo iz gozdov, v katerih se gospodari okolju primerno, družbeno sprejemljivo in ekonomsko učinkovito. Glavne prednosti so trajnostni razvoj in nenehne izboljšave v gozdnogospodarskem sistemu, vzpostavitev sledljivosti certificiranega lesa do končnega proizvoda in dvig konkurenčnosti na zahtevnih trgih.