GOZDARSTVO

GOZDARSTVO

Bureau Veritas je strokovna storitvena družba s skoraj 200 letno tradicijo. Naš cilj je nuditi odjemalcem vse storitve, ki so potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, zdravja, varnosti, okolja in družbene odgovornosti. Na področju gozdarstva nudimo naslednje storitve.

Certificiranje gospodarjenja z gozdovi (PEFC™ FM) in sledljivosti lesa (CoC)

Certificiranje PEFC™ Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na trajnostni način. V primeru, če želi organizacija prodajati PEFC™ certificiran les, mora pridobiti tudi certifikat PEFC™ CoC.

Certificiranje FSC®

Certificiranje FSC® Forest Management je namenjeno organizacijam, ki upravljajo lastne gozdne vire in ki bi rade svojim strankam sporočile, da gozd upravljajo na odgovoren način. V primeru, če želi ta organizacija les tudi prodajati kot FSC® certificiran, mora pridobiti tudi certifikat FSC® CoC.

Legalna sečnja gozdov in sistem potrebne skrbnosti

Bureau Veritas je razvil edinstven in celoviti sistem potrebne skrbnosti BV DDS, ki je v celoti skladen z zahtevami uredbe EUTR. Bureau Veritas je s strani evropske komisije pooblaščena nadzorna organizacija.

Preverjanje kakovosti lesnih sekancev po shemi BIOMASUD

Shema za pridobitev certifikata Biomasud določa zahteve glede kakovosti lesnih sekancev, hkrati pa omogoča sistem sledljivosti, v celotni verigi (od gozda do končnega uporabnika). Glavno področje uporabe certifikata so trda biogoriva za neindustrijske namene, ki se uporabljajo v majhnih ali srednje velikih kurilnih napravah, vendar z jamstvi za kakovostno uporabo tudi v okoljsko bolj občutljivih področjih (npr. daljinsko ogrevanje v mestih).