VODOVOD IN KANALIZACIJA

VODOVOD IN KANALIZACIJA
ZAGOTOVITEV VODE V VSE BOLJ NASELJENEM SVETU

Rastoče prebivalstvo in podnebne spremembe imajo močan vpliv na vodne vire. Bureau Veritas podpira ponudnike komunalnih storitev za učinkovito upravljanje infrastrukture.

Podjetja morajo upravljati vzdrževalna dela in najti stroškovno učinkovite načine za oskrbo populacije z vodo. Medtem pa morajo nastajajoča gospodarstva zgraditi povsem novo vodno infrastrukturo, ki bo dovolj zmogljiva, da zadosti potrebam njihovega rastočega prebivalstva.

Storitve pri gradnji in obratovanju vodne infrastrukture

Zaradi staranja infrastrukture in pritiska na oskrbo z vodo je vzdrževanje lahko velik izziv. Pomagamo vam z izvajanjem strokovnih nalog kot so obvezni inšpekcijski pregledi in vzdrževanje, podpora ob prekinitvah in neporušitveno testiranje – za obstoječa sredstva. Naš obseg storitev vključuje presojo vplivov na okolje, pregled načrta, količinske in kakovostne kontrole, kontrolo na kraju samem, usposabljkanje osebja za upravljanje sredstev. Prizadevamo si za izboljšanje stroškovne učinkovitosti in zanesljivosti oskrbe  ter nudimo podporo za upravljanju vaših sredstev.

Skrbnosti pregled za prevzeme

Privatizacija vode ostaja ključni element politike v mnogih državah, vendar kupci pogosto ne poznajo celotnega stanja infrastrukture sredstev, ki jih kupujejo. Da bi zmanjšali to naložbeno tveganje, nudimo storitve tehnične presoje v primerih, ko se prevzemajo vodovodne družbe. To omogoča zasebnim podjetjem, da ocenijo stanje sredstev pred nakupom.