PROIZVODNJA ENERGIJE

PROIZVODNJA ENERGIJE

Energetska transormacija je v teku, saj se industrija energetike premika v prihodnost z nižjim ogljičnim izpustom. Bureau Veritas vam pomaga razviti inovativne projekte obnovljive energije in zagotoviti varno delovanje vašega fosilnega goriva in jedrskih sredstev.

NALOŽBA V PRIHODNOST Z NIZKIM OGLJIČNIM ODTISOM

VAŠI IZZIVI

Danes energetska industrija vse bolj vlaga v obnovljive vire energije in pametna omrežja za prihodnost z nižjimi ogljičnimi izpusti. Toda potreba po optimizaciji obstoječih naprav fosilnih goriv na najbolj učinkovit način je prav tako zelo pomembna. Kot ponudnik energetskih storitev morate inovirati in razviti nove projekte za vaše glavne dejavnosti, hkrati pa zagotoviti, da vaša obstoječa sredstva ostanejo varna in skladna.

NAŠE REŠITVE

Ponujamo vam podporo za vse vrste dejavnosti proizvodnje električne energije: obnovljivi viri (sončna energija, vetrna energija, geotermalna energija, hidroelektrarna, itd.), fosilna goriva in jedrsko energijo.

Zmanjševanje tveganja pri projektih z nižanjem emisij ogljika

Podpiramo vas v vseh fazah vaših projektov z nizkimi emisijami ogljika (izvedba, projektiranje, nabava, gradnja in delovanje), da zmanjšamo tveganje, zagotavljamo skladnost z zahtevami varnosti in zdravja pri delu. Naše storitve vključujejo ocenjevanje vplivov na okolje, pregled načrta, kontrola količine in kakovosti, kontrole na kraju samem, usposabljanje osebja, ugotavljanje življenjske dobe sredstev.

Za vašo obstoječo infrastrukturo zagotavljamo periodične preglede, strokovne naloge v fazi remontov in vzdrževanja, podporo pri prekinitvi delovanja in neporušitveno testiranje, s čemer izboljšamo upravljanje stroškov ter učinkovitost in zanesljivost delovanja.