SIL

SIS & SIL

Varnostni sistemi SIS (Safety Instrumented Systems) so ključni zadnji nivo zaščite pred kritičnimi varnostnimi, okoljskimi in gospodarskimi izgubami. Ekipa certificiranih inženirjev za funkcijsko varnost iz Bureau Veritas ima vsa potrebna znanja in izkušnje, da vašo organizacijo spremlja skozi celoten življenjski cikel varnosti, zagotovi skladnost z IEC61508 ob upoštevanju dobre industrijske prakse. Upoštevan je strog proces zahtev IEC61508, ki pokriva vse vidike oblikovanja, montaže, delovanja, vzdrževanja in razgradnje SIS.

Kaj je življenjski cikel varnosti? 

Življenjski cikel varnosti definira dejavnosti, ki se morajo zgoditi v posamezni fazi oblikovanja SIS. To vključuje:

 • Prepoznavanje nevarnosti: izvaja se z uporabo uveljavljenih tehnik, kakor sta HAZOP in HAZID. Rezultate se nato pregleda in uporabi pri določanju integritete varnostnega sistema SIL (Safety Integrity Level).
 • Določanje SIL: interdisciplinarna ekipa oblikovalcev, elektroinženirjev, vzdrževalcev, izvajalcev in vodstvenih delavcev pregleda vsako od identificiranih nevarnosti in za vsako določi ciljni SIL. Pri tem se poslužujejo priznane tehnike, definirane v IEC61508, na primer učinkovito Analizo zaščitnih nivojev LOPA (Layer of protection analysis), delno kvantitativno metodo, katere rezultate prikažejo v grafični obliki.
 • Specifikacija varnostnih zahtev SRS (Safety Requirements Specifications): kot kritični del življenjskega cikla SRS definira zahteve in specifične pomisleke za vsako varnostno funkcijo (Safety Instrumented Function – SIF). SRS skupaj razvijajo oblikovalci sistema, izvajalci in vodstvo organizacije. Ta dokument je pomembno validacijsko orodje za vpeljan SIS, saj omogoča prepoznavanje in revizijo odstopanj od dogovorjenega sistema.
 • Verifikacija SIL: vključuje  izdelavo izračunov o verjetnosti okvar opreme, s čimer zagotovimo, da verjetnost okvar vsake posamezne zanke SIL dosega minimalne zahteve, ki jih določa ciljni SIL.  SIS analiza delovanja vključuje tudi oceno drugih parametrov načrta SIS , vključno z zahtevami HFT (Hardware Fault Tolerance), CCF (Common Cause Failures) in CFT (Critical Function Testing).

Kakšne so ključne koristi  analize SIL?

Koristi analize SIL vključujejo:

 • pristop najboljše prakse k inženiringu procesne varnosti in upravljanju s tveganjem procesnih nevarnosti za vse sisteme funkcijske varnosti,
 • skladnost s standardoma IEC61508 in 61511,
 • rigorozen pristop, ki zagotavlja, da pri obvladovanju vseh nevarnosti sledimo dogovorjenemu postopku,
 • sistem razvit s pomočjo dolgoletnih izkušenj vodilnih svetovnih izvedencev za varnost.

Naš pristop k SIL

Bureau Veritas je razvil štiristopenjsko metodologijo, s pomočjo katere:

 • razumemo sisteme in na srečanjih izvedemo funkcijsko analizo in analizo tveganja,
 • postavimo cilje RAMS: zanesljivost, dostopnost, varnost in možnost vzdrževanja, ki jih je treba doseči,
 • analiziramo strojno in programsko opremo sistema,
 • analiziramo, kako se sistem odzove na izboljšave, dogovorjene v tesnem sodelovanju z odjemalcem, in predlagamo priporočila.

Inženirji Bureau Veritas vam lahko pomagajo od faze načrtovanja do delovanja skozi razvoj, instalacijo, zagon in vzdrževanje varnostnega sistema SIS. To lahko vključuje:

 • identifikacijo tveganj in oceno zmanjševanja tveganj,
 • izdelavo diagnoz/presoj vašega procesa, da bi identificirali potrebne ukrepe,
 • izdelavo študij RAMS,
 • neodvisno oceno SIL,
 • izvedbo usposabljanj, prilagojenih vašim potrebam.

Zakaj za izvedbo analize SIL izbrati Bureau Veritas?

Bureau Veritas ponuja storitve za različne dejavnosti za zagotavljanje varnosti skozi celoten življenjski cikel, vključno z začetnim konceptom, analizo nevarnosti in oceno tveganja, razvojem varnostnih zahtev, specifikacij, oblikovanja in uvajanja, delovanja in vzdrževanja, modifikacij, in končne razgradnje in/ali odlaganja.

Naš fokus je zaobjeti vse vidike sistema in pripadajočih podsistemov, ki izvajajo varnostno funkcijo. To lahko vključuje strojno opremo, programsko opremo in mehanizme okvar.

Naše metode vključujejo zahteve za preprečevanje okvar (izogibanje vnosu napak) in za nadzor okvar (s čimer zagotavljamo varnost, tudi kadar pride do napak). Te tehnike in ukrepi so potrebni za doseganje zahtevane integritete varnosti za izdelke naših odjemalcev.

Kontaktirajte nas

MAG. BLAŽ ZUPAN
VODILNI INŽENIR
051 685 540