Image
UČINKOVITA RABA ENERGIJE BUREAU VERITAS

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Bureau Veritas je vodilni ponudnik storitev v Sloveniji in svetu s skoraj 200-letno tradicijo. Naš najpomembnejši cilj je nuditi odjemalcem vse storitve, potrebne za doseganje, ohranjanje in dokazovanje skladnosti z zahtevami na področju kakovosti, varnosti, zdravja, okolja in družbene odgovornosti. Delujemo tudi na področjih učinkovite rabe obnovljivih virov energije.

Storitve s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (URE in OVE)

Učinkovito energetsko upravljanje znižuje stroške vašega poslovanja in prispeva k varovanju okolja

Ogljični odtis (Carbon Footprint)

Strokovnjaki Bureau Veritas vaši organizaciji pomagajo pri vpeljevanju ali nadgradnji učinkovite rabe energije. Pridobitve so jasno merljive in predstavljajo prihranke pri stroških vašega poslovnega procesa ter hkrati izkazujejo vašo okoljsko ozaveščenost.

Bureau Veritas nudi strankam različnih področij in panog pomoč pri celovitih rešitvah na področju upravljanja z energijo, certificiranja, ogljičnega upravljanja in rabe obnovljivih virov energije. Storitve obsegajo več prepletajočih se področij, zato pri Bureau Veritas dajemo velik poudarek na izdelavo rešitev po meri stranke. Storitve, povezane z energetsko učinkovitostjo poslovanja naših strank, so predvsem:

 • Energetski pregledi
 • Študije izvedljivosti rabe obnovljivih virov energije
 • Ciljno spremljanje rabe energije in pomoč pri vzpostavitvi energetskega knjigovodstva
 • Energetsko svetovanje
 • Izdelava poslovnih načrtov za učinkovito energetsko upravljanje
 • Identifikacija potreb in energetsko učinkovito optimiziranje procesov različnih gospodarskih panog

Ogljični odtis (Carbon Footprint)

Razumevanje in izračun ogljičnega odtisa vaše organizacije ali izdelka zagotavlja trajnostni razvoj in boljše poslovne dosežke

Z izdelavo natančnega in preverljivega ogljičnega odtisa, ki temelji na analizi procesov in podatkov, lahko vaša organizacija pridobi z znižanjem emisij in porabe surovin ter zmanjša stroške poslovanja.

Strankam različnih področij industrije in javnega sektorja po vsem svetu skušamo pomagati pri razumevanju energetskega in ogljičnega stanja organizacije, procesov ali izdelka z namenom, da lažje razvijejo strategije, postavijo cilje in izdelajo načrte za prednostno ravnanje pri zmanjševanju učinkov na okolje.

Bureau Veritas je razvil vodilno metodologijo za izračun ogljičnega odtisa (Carbon Footprint), ki upošteva vplive ogljičnih emisij na ravni organizacije, procesov in izdelkov. Metodologija omogoča identifikacijo priložnosti za izboljšanje dosežkov in zmanjšanje stroškov poslovanja.

Bureau Veritas strankam zagotavlja osredotočene in integrirane revizijske storitve ter certificiranje na področju ogljičnega upravljanja. S temi storitvami spremljamo izvajanje ukrepov organizacij in ugotavljamo ter potrjujemo njihov napredek.

Storitve Bureau Veritas na področju ogljičnih odtisov (Carbon Footprint) zajemajo:

 • Izračun ogljičnega odtisa
 • Poročanje o ogljičnih emisijah vsebovane energije
 • Izdelava strategij za ogljično upravljanje, izdelava poslovnih načrtov in optimizacija procesov
 • Ocena priložnosti in analiza za zmanjševanje vplivov ogljičnih emisij
 • GAP analiza

ZAKAJ IZBRATI BUREAU VERITAS?

Ker verjamemo, da je bistven celosten pristop k energetskemu in ogljičnemu upravljanju.

Ker imamo dolgoletne izkušnje na področju učinkovite rabe energije, ravnanja z okoljem in klimatskih sprememb.

Ker je Bureau Veritas vodilna certifikacijska hiša tako na področju preverjanja in potrjevanja storitev, povezanih z energijo, kot tudi projektov v zvezi s klimatskimi spremembami (mehanizmi kjotskega protokola).

Ker so naše storitve prikrojene potrebam naših strank.

Ker smo strokoven in neodvisen partner z mnogimi referencami.

Ker nam globalna prisotnost v več kot 140 državah omogoča, da naše stranke izkoristijo mednarodno strokovno znanje in izkušnje.

RAZŠIRITE SVOJE OBZORJE in povečajte vrednost svoje organizacije