SEMINAR: IFS GLOBAL MARKETS FOOD

Namen

Po opravljenem seminarju bodo udeleženci: razumeli strukturo, načela in zahteve programa IFS Global Markets Food, sposobni planirati in izvajati samoocenjevanje po programu IFS Global Markets Food

Komu je seminar namenjen

FS Global Markets Food je standardiziran program ocenjevanja varnosti živil za proizvajalce v dejavnosti proizvodnje živil. Namenjen je predvsem podpori manjšim podjetjem v živilski dejavnosti, ki se odločajo za razvoj in vzpostavitev sistema zagotavljanja varnosti živil in predstavlja prve korake k implementaciji IFS Food standarda.

Vsebina seminarja

  • Uvod v IFS družino standardov in programov
  • Namen in cilji programa IFS Global Markets Food
  • Struktura programa IFS Global Markets Food
  • Vrste in izvedba ocenjevanj
  • Zahteve programa IFS Global Markets Food
  • Zaključna diskusija

Datum seminarja

V pripravi.