REŠEVANJE NESKLADNOSTI IN KOREKTIVNI UKREPI V ŽIVILSKI INDUSTRIJI

Namen

Udeleženci bodo nadgradili svoje znanje o prepoznavanju in zapisovanju neskladnosti ter se naučili, kako uspešno reševati neskladnosti s korektivnimi ukrepi.

Komu je seminar namenjen

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki so odgovorne za varnost in kakovost živil, notranjim presojevalcem in vsem tistim, ki bi se radi temeljito seznanili z reševanjem neskladnosti in z izvajanjem korektivnih ukrepov.

Vsebina seminarja

  • Razlaga osnovnih pojmov (KU, PU, korekcija, neskladnost)
  • Viri KU/PU, analiza tveganja
  • Obravnava KU/PU v ISO 9001
  • KU/PU zahteve standardov živilske verige
  • Praktični del: primeri reševanja neskladnosti – obravnava primerov
  • Povzetek vsebine z diskusijo 

Datum seminarja

V pripravi.