VALIDACIJE AKTIVNOSTI IN PROCESOV

Namen

Po uspešno opravljenem seminarju bodo udeleženci:

- razumeli definicije validacije, nadzorovanja in overjanja, 
- razumeli postopke izvajanja validacij, nadzorovanja in overjanja,
- razumeli zahteve standardov zagotavljanja varnosti živil glede validacije, nadzorovanja in overjanja kontrolnih ukrepov in drugih prerekvizitnih programov v proizvodnji živil in pakirnih materialov in zahteve uspešno implementirati,
- sposobni oceniti rezultate validacije, nadzora in overjanja ter prepoznavati potrebe po korektivnem ukrepanju in/ali izboljševanju,
- sposobni poročati o rezultatih validacije, nadzora in overjanja.

Komu je seminar namenjen

- Odgovornim za sisteme vodenja varnosti živil in sisteme vodenja kakovosti
- Vodjem in članom HACCP skupin
- Notranjim presojevalcem sistemov varnosti živil
- Zaposlenim v proizvodnji, vzdrževanju, kontroli kakovosti, razvoju in nabavi, ter vsem, ki želijo pridobiti znanja s področja validacije, nadzorovanja in overjanja kontrolnih ukrepov in drugih aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem higienskih zahtev, ki jih predpisujejo standardi varnosti živil

Vsebina seminarja


- Definicija in postopki validacije, primeri validacije.

Definicija in postopki nadzorovanja, primeri nadzorovanja.

- Definicija in postopki overjanja, primeri overjanja.

Način dela

Predavanje z diskusijo in prikaz primerov.

Predznanje

Zaželeno je poznavanje načel dobre proizvodne in higienske prakse.

Certifikat

Po opravljenem seminarju bodo udeleženci prejeli certifikat oziroma potrdilo o udeležbi. 

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
Maj 15, 2024 09:00 Maj 15, 2024 16:00 Class Ljubljana Prijava