USPOSABLJANJE ZA SKRBNIKE SISTEMA RAVNANJA Z OKOLJEM ISO 14001:2015

Namen

Usposobiti udeležence za učinkovito izvajanje vloge skrbnika sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

Komu je seminar namenjen

Usposabljanje je namenjeno odgovornim za sistem ravnanja z okoljem, notranjim presojevalcem sistema ravnanja z okoljem, svetovalcem za področje okolja, ekologom in strokovnim izvedencem.

Vsebina seminarja

  • Sistem ravnanja z okoljem (SRO)
  • Vloga skrbnika SRO
  • ISO 14001:2015 – pregled zahtev s primeri za razumevanje
  • Okoljska zakonodaja
  • Učinkovito prepoznavanje okoljskih vidikov in povezava z zakonskimi zahtevami in implementacija le teh v prakso
  • Kako lahko zagotovimo učinkovito izvajanje in delovanje SRO v organizaciji
  • Pisni preskus znanja
  • Povzetek vsebine in zaključek

Datum seminarja

V pripravi.