UČINKOVITO REŠEVANJE NESKLADNOSTI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Namen

Seznaniti udeležence z definicijo sistemskih neskladnosti, analizo vzrokov in učinkovitim reševanjem sistemskih neskladnosti.

Komu je seminar namenjen

Najvišjemu vodstvu podjetja, lastnikom procesov, notranjim presojevalcem, odgovornim za presojo dobaviteljev, zaposlenim na področju razvoja proizvoda in procesa, projektnega vodenja, odgovornim za obvladovanje tveganj, svetovalcem, ki se pri svojem delu soočajo z zahtevami povezanimi s problematiko reševanja sistemskih neskladnosti in vsem, ki bi se radi seznanili s področjem metod reševanja sistemskih problemov.

Vsebina seminarja

  • Definicija in zapis sistemske neskladnosti
  • Zahteve standardov in zahteve za izvajanje notranjih in zunanjih presoj
  • Osnovna pravila za odziv in obravnavo sistemskih neskladnosti
  • Zapis problema
  • Korekcije / Takojšnji ukrepi za omejitev problema in posledic
  • Analiza vzrokov, korektivni ukrepi, preventivni ukrepi
  • Verifikacija učinkovitosti ukrepov
  • Kritična obravnava ključnih elementov poročila neskladnosti in ovrednotenje poročila neskladnosti
  • Primeri iz prakse
  • Zaključna diskusija

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
Maj 22, 2024 09:00 Maj 22, 2024 16:00 Class Ljubljana Prijava