SISTEM VODENJA KAKOVOSTI IATF 16949 – SECOND PARTY AUDITOR

Namen

Ta seminar vam bo pomagal razumeti vlogo presojevalca druge stranke (Second Party Auditor) v okviru programa za razvoj dobaviteljev, uporabiti procesni pristop pri presojanju dobavne verige, uporabiti zahteve ISO 9001, IATF 16949 in ISO 19011 pri planiranju in izvajnau presoje druge stranke ter pripraviti poročilo o presoji.

Komu je seminar namenjen

Udeležbo priporočamo vsem, ki sodelujete pri presoji, vzdrževanju ali nadzoru sistema vodenja kakovosti IATF 16949 pri dobaviteljih.

Vsebina seminarja

Udeleženci boste pridobili znanje in veščine, da:

  • opredelite tipične zahteve za stranke in organizacijo, ki se nanašajo na presoje druge stranke
  • opišete tipične proizvodne procese, ki jih je treba presojati
  • dokažete uporabo PFMEA in planov nadzora
  • opredelite tipične postopke za oceno tveganja dobaviteljev
  • pojasnite, kako je mogoče učinkovito uporabiti presoje za spremljanje dobaviteljev in za spremljanje razvoja dobaviteljevega SVK
  • izvedete presojo dobaviteljevega PFMEA in planov nadzora
  • izvedete presojo dobavitelja z namenom razvoja njihovega SVK

Datum seminarja

V pripravi.