SISTEM HACCP V TEORIJI IN PRAKSI

Namen

Kot uspešna metoda zagotavljanja varnosti živil v celotni prehranski verigi od pridelave surovin do končnega uporabnika, se je izkazal sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ki temelji na predpisih mednarodnega referenčnega dokumenta Codex Alimentarius: ​GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE​CXC 1-1969- z novo izdajo v letu 2020.

Udeleženci bodo nadgradili in osvežili svoje znanje na področju notranjega nadzora, prepoznavanja in obvladovanja tveganj in se hkrati seznanili z novostmi na področju zagotavljanja varnosti živil.
Komu je seminar namenjen

Odgovornim za sisteme vodenja varnosti živil, vodjem in članom HACCP skupin.

Vsebina seminarja

  • Sistem HACCP: strukture in zahteve
  • Sistem HACCP: stopnje in načela
  • Dobre higienske prakse
  • Kultura varnosti hrane
  • Overjanje sistema HACCP, primeri iz prakse

Po opravljenem seminarju bodo udeleženci prejeli certikat o udeležbi na usposabljanju Sistem HACCP v teoriji in praksi.

Datum seminarja

V pripravi.