SEMINAR: ISCC Plus- International Sustainability and Carbon Certification

Namen

Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, trajnostno obdelovanje kmetijskih površin, varovanje naravnega življenjskega okolja, trajnostna pridelava z upoštevanjem socialnega vidika.

Komu je seminar namenjen

ISCC Plus ponuja novo priložnost za proizvajalce surovin, proizvodne obrate, ki imajo široko paleto proizvodov in zagotavlja strankam na vseh nivojih trajnostne verige, kakor tudi končnim uporabnikom, trajnostno pridelane proizvode. Uporabnost nove sheme je zelo široka in omogoča organizaciji, da z enim certifikatom in implementiranim sistemom trajnostne proizvodnje pokrije več področij.

Vsebina seminarja

Prvi del: splošni:

 • Uvod
 • Seznanitev s trajnostno shemo ISCC PLUS
 • Splošne zahteve ISCC PLUS
 • Zahteve ISCC PLUS za dobavno verigo
 • Masna bilanca in fizična segregacija (zahteve za izvajanje)
 • Dokazovanje trajnostnih meril
 • Sprejemanje in podajanje trajnostnih informacij
 • Dolžnosti in prednosti certificiranih organizacij

Drugi del: strokovni – GHG kalkulacije:

 • Uvod
 • Pravila izračuna GHG – ISCC 205
 • Priprava podatkov za GHG
 • Pravila pridobivanja podatkov
 • Metodologija izračuna

Datum seminarja

V pripravi.