PRESOJA PROIZVODA VDA 6.5 (3rd edition 2020)

Namen

Celovito predstaviti vlogo presoje proizvoda pri proizvajalcih avtomobilov in dobaviteljih ter usposobiti notranje presojevalce za planiranje in izvedbo presoje proizvoda v skladu z zahtevami VDA 6.5 (3rd edition 2020).

Komu je seminar namenjen

Odgovornim za izvedbo presoje proizvoda, tehničnim direktorjem in vodjem proizvodnje.

Vsebina seminarja

  • Definicije in namen presoje proizvoda
  • Presoja proizvoda pri proizvajalcih avtomobilov in dobaviteljih
  • Planiranje in priprava presoje proizvoda: predpogoji in odgovornosti, program presoje, referenčna dokumentacija, kontrolne, merilne in testne metode in oprema
  • Vprašalnik za presoje proizvoda
  • Izvedba presoje proizvoda: odgovornosti, proces in poročanje
  • Analiza podatkov in raziskava vzrokov neskladnosti
  • Ovrednotenje rezultatov presoje proizvoda
  • Poročilo presoje proizvoda
  • Korektivni ukrepi kot rezultat presoje proizvoda in njihovo nadzorovanje

Datum seminarja

V pripravi.