PRESOJA PROCESA PO ZAHTEVAH VDA 6.3 (4th edition,2023)

Namen

Celovito predstaviti kakšna je vloga presoje procesa v današnjem zahtevnem poslovnem okolju oziroma kje in kako nam lahko pomaga presoja procesa. Usposobiti notranje presojevalce za planiranje in izvedbo presoj proizvodnega procesa v skladu z zahtevami VDA 6.3 (4th edition, 2023).

Komu je seminar namenjen

Vodstvu podjetja, notranjim presojevalcem, vodjem projektov in vsem, ki bi se radi seznanili z zahtevami VDA 6.3.

Vsebina seminarja

  • Spoznavanje vloge presoje in zahtev standarda VDA 6.3
  • Vloga in izvedba presoje procesa v podjetju
  • Struktura in podrobna predstavitev zahtev standarda VDA 6.3
  • Predstavitev zahtev vprašalnika
  • Razvoj izdelka
  • Serijska proizvodnja
  • Predstavitev »Case Study« situacij
  • Zaključna diskusija

Datum seminarja

Začetek seminarja Konec seminarja Način izvedbe Lokacija Prijava
April 15, 2024 09:00 April 16, 2024 16:00 Class Ljubljana Prijava